دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
direction-funglish_app

تقاطع و مایل به انگلیسی| آدرس پرسیدن

وقتی به دنبال آدرسی می‌گردید، گاهی درخواست راهنمایی راحت‌تر است. در صورت انجام این کار، باید بتوانید به دستورالعمل‌های داده شده را بفهمید در این مقاله،  برخی از کلمات کلیدی ذکر شده است که باید آن‌ها را بخاطر بسپارید، زیرا هنگام راهنمایی بسیار معمولاً از آن‌ها استفاده می‌شود. اصطلاحات بسیاری در مورد جهت و آدرس  وجود دارد. در این مقاله  لیستی از این عبارات رایج را پوشش خواهیم داد. برای دیدن ادامه این اصطلاحات در مقاله قبلی، اینجا کلیک کنید.

Across Blocks and Miles

پنج ساختمان را رد کن/ بعد از سه ساختمان (مجتمع/ بلوک)Go for five blocks / After three blocks
بعد از اینکه به راست پیچیدید، پنج ساختمان را بروید و به چپ بپیچید. درست در گوشه‌ای قرار دارد.After you turn right, go for five blocks and turn left. It will be right around the corner.
پس از سه ساختمان، به چپ بپیچید. آن را در سمت راست خود خواهید دید.After three blocks, turn left. You will see it on your right-hand side.
چهار ساختمان را رد کنید و سپس به راست بپیچید.Go for four blocks and then turn right.

lights-and-sign-Y-funglish_app

Across the street from/Directly across

اون آن طرف خیابان، رو به روی کتابخانه است.It's across the street from the library.
این مستقیماً روبروی تاکو بل است.It's directly across from Taco Bell.
سه ساختمان را رد کنید، در چراغ بعدی به سمت چپ بپیچید. مک دونالد آن طرف خیابان است.Go for three blocks, turn left at the next light. You'll see it across the street from McDonalds.
به سمت پایین خیابان بروید. آن را مستقیماً در مقابل پمپ بنزین خواهید دید.Go down the street. You'll see it directly across from the gas station.
2 مایل بروید.Go for 2 miles
از اینجا تقریبا خیلی دور است. حدود 2 مایل به خیابان واشنگتن بروید. آن را در کنار یک مدرسه خواهید دید.It's pretty far from here. Go on Washington Street for about 2 miles. You'll see it next to a school.
در علامت توقف به راست بپیچید و دو مایل مستقیم بروید. در سر 112 به چپ بپیچید. آن را در سمت راست خود خواهید دید.Turn right at the stop sign and go straight for a couple of miles. At 112th turn left. You'll see it on your right hand side.
تقریباً 3 مایل در این خیابان مستقیم بروید. آن را در کنار وندی خواهید دید.Go straight on this street for about 3 miles. You'll see it next to Wendy's.

انگلیسی در سفر

2681 بازدید

آدرسآدرس به انگلیسیآدرس پرسیدنآدرس پرسیدن به انگلیسیآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیانگلیسی در سفرجهانگردیزبانزبان انگلیسیفرمکالمه انگلیسی در فرودگاهیادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *