تعیین سطح انگلیسی

آزمون تعیین سطح انگلیسی حاضر آزمون استانداردی است که توسط دانشگاه کمبریج طراحی شده است. این آزمون تعیین سطح شامل 25 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند. با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 25 است. در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود. با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از سطح تقریبی زبان خود آگاه خواهید شد.

 

به طور کلی (طبق دانشگاه کمبریج) امتیازات کسب شده را می توان به با سطوح زیر تفسیر کرد:

امتیاز 10 تا 6:  مبتدی
امتیاز 12 تا 11: می تواند نشان دهنده سطوح مبتدی یا متوسط باشد.
امتیاز 15 تا 13متوسط.
امتیاز 17 تا 16: می تواند نشان دهنده سطوح متوسط یا فوق متوسط باشد.
امتیاز 19 تا 18فوق متوسط. فردی که به این سطح می رسد این شانس را داراست تا در کشورهای انگلیسی زبان زندگی، کار و یا تحصیل کند.
امتیاز 21 تا 20: می تواند نشان دهنده سطوح فوق متوسط یا پیشرفته باشد.
امتیاز 22: می تواند نشان دهنده سطوح پیشرفته یا فوق پیشرفته باشد.
امتیاز 25 تا 23فوق پیشرفته.

 محدودیت زمانی برای این آزمون 10دقیقه است.

 

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.