فانگلیش+ / موسیقی

آنلاین گوش کنید، متن و ترجمه را ببینید، اصطلاحات و عبارات انگلیسی را یاد بگیرید.

برای تقویت زبان انگلیسی، با توجه به سطح زبانی و علاقه خود، آهنگی را انتخاب کنید و ابتدا آن را گوش دهید. در سری بعدی گوش دادن، متن آهنگ را ببینید و همراه با خواننده آن را خط ببرید و بخوانید.