دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
asking address

آدرس پرسیدن و انواع جهت‌ها در انگلیسی

در مقالات قبلی با همدیگه سفرمون رو از فرودگاه شروع کردیم و بعد به محل کرایه خودرو رفتیم و بعد از اون در هتل اتاق رزرو کردیم و در شهر آدرس پرسیدیم. در این مقاله به ادامه‌ی پرسیدن آدرس در شهر می‌پردازیم و جهت‌ها رو یاد می‌گیریم.

 

به چپ/ راست بپیچید.Take a Left/Right
در چراغ (راهنما) بعدی به چپ یا راست بپیچید.Take a left at the next light.
در پمپ ‌بنزین به سمت راست بپیچید.Take a right at the gas station.
وقتی به خیابان رابسون رسیدید، از سمت چپ حرکت کنید.When you get to Robson Street, take a left.
پس از عبور از 7-11، در چراغ بعدی سمت راست بپیچید.After you pass 7-11, take a right at the next light.
وقتی به علامت توقف رسیدید، به سمت چپ بپیچید.Take a left when you come to a stop sign.
در (خیابان) 112 به راست بپیچید.Turn right on 112th.
پس از عبور از مک دونالد به سمت چپ بپیچید.Turn left after you pass McDonalds.
وقتی کلیسایی را در سمت چپ خود دیدید، در خیابان بعدی به سمت راست بپیچید.When you see a church on your left hand side, turn right on the next street.
در خیابان بعدی به چپ بپیچید و بلافاصله(مجدد) به چپ بپیچید.Turn left at the next street and immediately take another left.

 

درست در اطراف یا نزدیکی این‌جاهاJust/Right around the corner
این درست در همین اطراف سمت چپ است.It's just right around the corner on the left side.
درست در نزدیکی استارباکس آن طرف است.It's right around the corner from the Starbucks over there.
به پایین خیابان بروید، در خیابان ویلیامز به سمت چپ بپیچید و درست در گوشه‌کنار پمپ‌بنزین قرار دارد.Go down the street, turn left on Williams Street, and it will be right around the corner from the gas station.

انگلیسی در سفر

2758 بازدید

آدرس پرسیدنآدرس پرسیدن به انگلیسیآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیانگلیسی در سفرجهانگردیزبانزبان انگلیسیسفرمکالمات انگلیسی در فرودگاهمکالمه انگلیسی در فرودگاهیادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *