دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آزمون درس بیست و سوم 504

 

example

meaning

word

number

There was a fashion for keeping reptiles as pets.

یک مد برای نگه داشتن خزندگان به عنوان حیوانات خانگی وجود داشت.

A cold blooded animal that creeps or crawls; snakes, lizards, turtles, alligators, and crocodiles

جانور خزنده

Reptile

1

We rarely see each other.

ما به ندرت هم رو می بینیم.

Seldom; not often

به ندرت

Rarely

2

The law forbids the sale of cigarettes to people under the age of 16.

این قانون فروش سیگار را به افراد زیر 16 سال ممنوع اعلام کرده است.

Order someone not to do something; make a rule against

ممنوع کردن

Forbid

3

a logical choice

یک انتخاب منطقی

Reasonable; reasonably expected

منطقی

Logical

4

In the summer the academy will exhibit several prints that are rarely seen.

در تابستان آکادمی چندین چاپ را به نمایش می گذارد که به ندرت دیده می شود.

Display; show

به نمایش گذاشتن

Exhibit

5

His lawyers have decided not to proceed with the case.

وكلاى او تصميم گرفته اند كه پرونده را ادامه ندهند.

Go on after having stopped; move forward

پیش رفتن ، اقدام کردن

Proceed

6

They failed to take the necessary precautions to avoid infection.

آنها نتوانستند اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از عفونت انجام دهند.

Measures taken beforehand; foresight

احتیاط

Precaution

7

A refining process is used to extract usable fuel from crude oil.

فرآیند پالایش برای استخراج سوخت قابل استفاده از نفت خام استفاده می شود.

Pull out or draw out, usually with some effort

بیرون کشیدن ، عصاره

Extract

8

The course required no prior knowledge of Spanish.

این دوره نیازی به دانش قبلی اسپانیایی نداشت.

Coming before; earlier

قبلی

Prior

9

He leaned over to embrace the child.

او خم شد تا کودک را بغل کند.

Hug one another; a hug

آغوش ، بغل کردن

Embrace

10

The team made a valiant effort to win the competition but they were too far behind.

این تیم تلاشی شجاعانه برای برد مسابقه داشت اما آنها خیلی عقب بودند.

Brave; courageous

شجاع

Valiant

11

The operation was only a partial success.

این عملیات تنها یک موفقیت جزئی بود.

Not complete; not total

نسبی ، نا تمام ، جزئی

Partial

12

آزمون تعیین پیشرفت درس بیست و سوم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس بیست و سوم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2515 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس بیست و سوم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبان با فانگلیشیاذگیری زبان

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *