دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
hear-and-listen_funglidh_app

اشتباهات رایج Listen & Hear در انگلیسی

کاربرد Listen & Hear متفاوت هست و  بعضی از زبان‌آموزان این‌ها رو با هم اشتباه می‌کنند. در این مقاله به بررسی این دو کلمه و کاربرد و جایگاهشون می‌پردازیم.

فعل hear در واقع یک رویداد یا اتفاق رو نشون می‌ده که به صورت یه فرایند طبیعی برای ما اتفاق میافته، یعنی تا حدودی غیر ارادیه (صدایی به گوش ما می‌رسه). ولی فعل listen یک عمل یا کار رو نشون می‌ده، یعنی کاریه که ما به صورت آگاهانه و ارادی انجام می‌دیم (به چیزی گوش می‌دیم).

برای درک بهتر این موضوع، مثال‌های زیر رو باهم مقایسه کنید:

یهو یه صدایی شنیدم. یکی تو اتاقم بود.Suddenly I heard a voice. Someone was in my room.
سگم داره پیر می‌شه و نمیتونه خوب بشنوه.My dog is getting old and can’t hear very well.
چه نوع موسیقی گوش می‌دی؟What kind of music do you listen to?
به من گوش کن! یه چیز مهم می‌خوام بهت بگم.Listen to me! I have something important to tell you.

گاهی اوقات می‌تونیم از هر دو فعل hear و listen استفاده کنیم، بستگی داره که تاکیدمون روی اتفاق باشه یا عمل.

Did you hear the interview with Elon Musk on the radio last night?

دیشب مصاحبه‌ی الون ماسک تو رادیو رو شنیدی؟ (تاکید ما روی شنیدن مصاحبه است)

Did you listen to the interview with Elon Musk on the radio last night?

دیشب به مصاحبه‌ی الون ماسک تو رادیو گوش کردی؟ (تاکید ما روی عمل گوش کردن به مصاحبه است)

listen-&-hear_funglish_app

نکات مهم:

نکته 1: معمولاً از فعل hear در حالت استمراری استفاده نمی‌کنیم و به جاش اون رو همراه با can میاریم.

 

I can hear someone crying in the next room. (صحیح)

می‌تونم گریه کردن یکی تو اتاق بغلی رو بشنوم.

I’m hearing someone crying … (اشتباه)

 

 

نکته 2: زمانی که فعل listen قبل از یه مفعول میاد، از حرف اضافه to استفاده می‌کنیم.

You haven’t listened to a word I’ve said.

به یک کلمه از حرفایی که زدم گوش نکردی.

نکته 3: زمانی که فعل listen بدون مفعول میاد، یا بعنوان نقش نمای کلامی (Discourse marker) استفاده می‌شه، حرف اضافه to رو همراهش نمیاریم.

Ali, listen! We really need to submit our project this weekend.

علی، گوش کن! ما واقعاً باید پروژه مون رو آخر این هفته تحویل بدیم.

That song was awesome. We just sat there and listened.

اون آهنگ عالی بود. ما فقط نشستیم اونجا و گوش کردیم.

 

نقش نماهای کلامی، کلمات یا عباراتی مثل anyway ،right ،okay ،as I say ،oh و … هستند که به منظور ارتباط دادن، سازماندهی کردن یا مدیریت کردن چیزهایی که می‌خواهیم بگوییم یا بنویسیم استفاده می‌شوند.

اشتباهات رایج

2508 بازدید

hear در انگلیسیآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاشتباهات رایجتفاوت listen و hearتقویت listeningزبانزبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *