دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
baby_funglish_app_jpg

لغات انگلیسی مربوط به مراحل رشد و بلوغ

کودکان هنگام به دنیا آمدن تا دوران پیری و مرگ دوره‌هایی را در مراحل بزرگ شدن طی می‌کنند که هرکدام از این مراحل اسم مخصوصی دارد که در این مقاله به این کلمات پرکاربرد می‌پردازیم.

Adolescent: نوجوان

Teenager: نوجوان

Juvenile: نوجوان

Puberty: بلوغ

Infant: نوزاد

Teenage: نوجوانی

Bachelorette: خانم مجرد

Minor: فرد زیر سن قانونی

Babyhood: نوزادی

Puerile: کودکانه

Kid: بچه

Child: کودک

Baby: بچه

adolescent_funglish_app-jpg

Youthful: جوانی

Toddler: کودک نو پا

Youth: جوان

Mature: بالغ

Girlhood: دوران دختر بچگی

Young: جوان

Pubescent: بلوغی

Immature: نابالغ

Adolescence: بلوغ

Bachelor: مرد مجرد

Schooldays: دوران مدرسه

Bachelorhood: دوران مجردی

Youngster: جوان

Underage: زیر سن قانونی

Mature: بالغ شدن

Boyhood: دوران پسربچگی

Teens: دوران نوجوانی

Tween: پیش‌نوجوان (۱۰ – ۱۲ ساله‌ها)

Tot: بچه

Pre-teen: پیش‌نوجوان (۱۰ – ۱۲ ساله‌ها)

grow up: بزرگ شدن

آموزشی و فرهنگی هنریانگلیسی برای مشاغل

2479 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیآموزش لغات انگلیسیبلوغ به انگلیسیتلفظ کلمات انگلیسیزبانزبان انگلیسیزبان زبان انگلیسیسن های مختلف به انگلیسیکلمات انگلیسیکلمات انگلیسی با معنیکلمات پرکاربرد انگلیسیکلمه انگلیسیمراحل رشد به انگلیسیمعنی لغات انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *