دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
time_funglish_app_jpg

لغات انگلیسی مربوط به زمان و ساعت های مختلف شبانه روز

در انگلیسی به روش‌های مختلفی می‌توان ساعت و وقت را اعلام کرد، که در این مقاله به بررسی این کلمات برای بیان روزها، اوقات مختلف روز می‌پردازیم.

The day before yesterday: پریروز

Yesterday: دیروز

Today: امروز

Tomorrow: فردا

The day after tomorrow: پس فردا

Last night: دیشب

Tonight: امشب

Tomorrow night: فردا شب

time_cover_funglish_app_jpg

In the morning: صبح

In the afternoon: بعد از ظهر

In the evening: عصر

Last week: هفته گذشته

Last month: ماه گذشته

Last year: پارسال

Next week: هفته آینده

Next month: ماه آینده

Next year: سال آینده

Five minutes ago: پنج دقیقه قبل

An hour ago: یک ساعت قبل

A week ago: یک هفته پیش

Two weeks ago: دو هفته پیش

A long time ago: خیلی وقت پیش

The previous day: روز گذشته

The previous week: هفته گذشته

The previous month: ماه گذشته

The previous year: سال گذشته

The following day: روز بعد

The following week: هفته آینده

The following month: ماه بعد

The following year: سال آینده

Noon: ظهر

Midday: نیمروز

Midnight: نیمه شب

Twilight: گرگ و میش

Sunset and Sunrise: طلوع و غروب آفتاب

After dark: پس از غروب خورشید

The crack of dawn: سپیده دم

آموزشی و فرهنگی هنریانگلیسی برای مشاغل

2491 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیآموزش لغات انگلیسیتلفظ کلمات انگلیسیزبانزبان انگلیسیزمان به انگلیسیساعت های مختلف روز به انگلیسیکلمات انگلیسیکلمات انگلیسی با معنیکلمات پرکاربرد انگلیسیکلمه انگلیسیمعنی لغات انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *