دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
آزمون درس هجدهم 504

آزمون درس هجدهم 504

example

meaning

word

number

Shakespeare’s tragedies include “Hamlet”, “King Lear”, and “Othello”.

a very sad or terrible happening; a sad play

تراژدی ، نمایش غمگین

tragedy

1

A few pedestrians sheltered from the rain in doorways.

person who goes on foot; walker

عابرپیاده

pedestrian

2

He glanced at the letter and then tossed it into the bin.

to look at quickly; a quick look

نگاه گذرا

glance

3

The school budget is going to be cut again this year.

estimate of the amount of money that can be spent for different purposes in a given time

بودجه

budget

4

nimble fingers/feet

active and sure-footed; quick moving; light and quick

چابک ، فرز

nimble

5

The doctor manipulated the base of my spine and the pain disappeared completely.

handle or treat skillfully

اداره کردن ، با مهارت انجام دادن

manipulate

6

He ran into the burning house with reckless abandon.

careless; heedless; wild

بی احتیاط

reckless

7

Janey avoided staring at the horrid man’s face.

terrible; frightful

ترسناک ، مهیب

horrid

8

She was ranting and raving about some imagined insult.

talk wildly

غوغا ، دعوا راه انداختن ، با بی حوصلگی صحبت کردن

rave

9

There’s increasing demand for cars that are more economical on fuel.

not wasting money or time

مقرون به صرفه

economical

10

Lubricate all moving parts with grease.

make (machinery) smooth and easy to work by putting on oil, grease, or a similar substance

روغن کاری کردن

lubricate

11

An ingenious solution

having great mental ability; clever

مبتکر

ingenious

12

 

آزمون تعیین پیشرفت درس هجدهم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس هجدهم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2573 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس هجدهم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *