دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
carpenter_funglish_app

لغات مربوط به نجاری

نجاری یکی از شغل‌های هیجان‌انگیز و پرکاربرد تو زندگی انسان‌ها است، چون بسیاری از وسایل دور و اطراف ما از چوب ساخته شده است. در این مقاله به لیستی از لغات پرکاربرد انگلیسی در مورد چوب و نجاری به همراه معنی فارس آن می‌پردازیم.

Rule: خطکش، گونیا

Tape: متر

Wooden: چوبی راست

Inside: درون، داخل

Lay: غیر متخصص

Reel: حلقه، پشت سرهم

Flexible: تاشو، نرم

Steel: فولاد، محکم

Carpenter: درودگر، نجار

Workhorse: ابزارکار، جعبه ابزار

Wide: پهن، وسیع

Button: دکمه، غنچه

solo: تنها

Fine: صاف کردن، خوب

cabinet: جعبه کشودار

Stud: میخ زدن

Joist: نصب تیر

Tip: کج کردن

Edge: کنار، لبه

Pull: کشیدن، کندن

Taut: محکم

Hook: قالب

Seal : درزگیری کردن

Frame: قاب، چهارچوب

carpenter_cover_funglish-app

Floor: کف اتاق، کفسازی

Wall: دیوار، جدار

Ceiling: سقف، پوشش

Roof: پوشش، طاق زدن

Windows: پنجره، ویترین

Basic: اساسی، اصلی

Stairway: راهرو پله، پلکان

Covering: پوشش، جلد، پوشه

Safety: ایمنی

Insulate: عایق کردن

Shell: پوست، بدنه ساختمان

Remodel: عوض کردن

Measuring: اندازه گیری

Marking: علامت گذاری

Tool: ابزار

cutting: برش

Saw: اره

Portable: قابل حمل بودن

Circular: گرد

Saber: عمودبر

Shaping: شکل دادن

Wood: چوب

Chisel: مغار

Plane: رنده

Router: فرز

File: سوهان

Drilling: مته زنی، حفر

Gauge: ضخامت، ورقه

Level: ترازکردن، تراز

Plumb: شاغول

Fastening: یراق در، چفت

Lumber: تخته، الوار

Sheet: ورقه، صفحه

شما هم به نجاری علاقه دارید؟

انگلیسی برای مشاغلفنی و مهندسی

2454 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیآموزش لغات انگلیسیتلفظ کلمات انگلیسیزبانزبان انگلیسیکلمات انگلیسیکلمات انگلیسی با معنیکلمات پرکاربرد انگلیسیکلمات مربوط به نجاریکلمه انگلیسیلغات پرکاربرد انگلیسی مربوط به نجاریمعنی لغات انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *