دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
internet abbreviations

اختصارات اینترنتی برای شما! | اختصارات اینترنتی به زبان انگلیسی

 برای برقراری ارتباطی بهتر و موثرتر با دیگران در دنیای مجازی، شما نیاز دارید تا بدونید که هر عبارت کوتاه شده‌ی چه چیزی هست. در این صورت به راحتی می‌تونید به زبان انگلیسی با دوستانتون چت کنید. در این مقاله با هم به بررسی این اختصارات می‌پردازیم.

اختصارات اینترنتی:

 

LOL: laugh out loud: بلند خندیدن

BTW: by the way: بهرحال

CTN: can`t talk now: الان قادر به صحبت نیستم

CYE: check your email: ایمیل تون رو چک کنید

DL: download: دانلود

ETA: estimated time of arrival: زمان تقریبی رسیدن

FWIW: for what is worth: برای چیزی که ارزش دارد

FYI: for your information: برای اطلاعات (بیشتر ) شما

GG: good game: بازی خوبیه

GJ: good job: کارت خوبه

GR8: great: عالی

GTG: got to go: باید برم

GMV: got my vote: رای‌ام ور گرفتم / رسیدم به خواسته‌ام

HTH: hope this helps: امیدوارم مفید باشه

OT: off topic: خارج از بحث

PC: personal computer: کامپیوتر شخصی

PLS: please: لطفا

OMG: oh my God: اوه خدای من

ILY: I love you: دوستت دارم

TTYN: talk to you never: هرگز با تو حرف نمی‌زنم

PPL: people: مردم

TXT: text: متن

BRB: be right back: الان برمی‌گردم

B4N: bye for now: فعلا خداحافظ

BCNU: be seeing you: بازم ببینمت

BFF: best friends for ever: بهترین دوست‌ها تا ابد

TY: thank you: متشکرم

W/e: whatever: هرچی

W8: wait: صبر کن

Y: why: چرا؟

YOLO: you only live once: فقط یک بار زندگی می‌کنی

YNt: why not: چرا که نه

YW: you are welcome: خوش آمدید

ZZZ: sleeping: در حال خواب

FBO: facebook official: صفحه رسمی فیسبوک

TTYS: talk to you soon: بزودی باهات تماس می‌گیرم

HMB: hit me back: باهام تماس بگیر

SFW: safe first work: اول ایمنی بعد کار

ASL: age/sex/ location: سن/ جنسیت/ موقعیت مکانی

AFAIK: as far as I know: تا اونجا که من می‌دونم

IMHO: in my humble opinion: به عقیده‌ی من

IRL: in real life: در زندگی واقعی

ISO: in search of: در جستجوی / به دنبال

J/K: just kidding: شوخی کردم

L8R: later: بعدا

POV: point of view: نقطه نظر

RBTL: read between the lines: بین خطوط را مطالعه کنید

RT: real time: زمان واقعی

MMB: message me back:  پاسخ پیامم رو بده /بهم پیام بده

msg: message: پیام

NC: no comment: بدون کامنت

noob: newbie: تازه کار

SMH: shaking my head: تکان دادن سر

SMY: somebody: کسی/ هرکس

SOL: sooner or later: زودتر یا دیرتر

SOME1: someone: کسی/ یک نفر

SRSLY: seriously: به طور جدی

Str8: straight: مستقیم/ سرراست

SYS: see you soon: بزودی میبینمت

TBA: to be announced: گزارش شده / نقل از

TBH: to be honest: حقیقتش../ راستش

TBT: truth be told: صداقت داشتن

THX: thanks : ممنون

TIA: thanks in advance: پیشاپیش ممنونم

TIL: today I learned: امروز آموختم

TIME: tears in my eyes: اشک توی چشمام

TLDR: too long did not read: مدت زیادیه مطالعه نداشتم

TMI: too much information: مقدار زیادی اطلاعات و مطلب

TTYL: talk to you later: بعدا باهات حرف می‌زنم

TTYS: talk  to you soon: بزودی باهات حرف می‌زنم

TYVM: thank you very much: خیلی ازتون ممنونم

Y: you: شما/ تو

CFY: calling for you: برای تو یا به تو زنگ زدم

CU: see you: می‌بینمت

CUL: see you later: بعدا می‌بینمت

Cuz: because: زیرا

DAE:  does anyone else: مثل هرکس دیگر

DFTBA: do not forget to be awesome: عالی بودن را فراموش نکن

DIKU: do I know you: آیا من شما را می‌شناسم؟

DM: direct message: پیام دایرکت/ خصوصی

DND: do not disturb: مزاحم نشوید

F2F: face to face: رو در رو

EOS: end of story: انتهای داستان و ماجرا

FAQ: frequently asked question: سوالات متداول

FB: facebook: فیسبوک

FITB: fill in the blank: جای خالی را پر کنید

FOMO: fear of missing out: ترس از دست دادن

FTFY: fixed that for you: برات درستش کردم

 

انگلیسی برای مشاغلفرآوری داده‌ها

2566 بازدید

abbreviationsinternetآموزشآموزش انگلیسیآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاختصاراتاختصارات اینترنتیاینترنتتدریس لغات زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

بهاره شیخمشاهده نوشته ها

فارغ تحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *