دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

بررسی انواع سوالات لیسنینگ تافل و نحوه ی پاسخ دهی به آن ها

سوالات تافل

بررسی انواع سوالات لیسنینگ تافل و نحوه ی پاسخ دهی به آن ها

انواع سوالات لیسنینگ تافل

سلام دوستان. در این مقاله به بررسی انواع سوالات لیسنینگ تافل می پردازیم و با چگونگی نحوه پاسخ به آن ها آشنا می شویم.

سوالات در سه دسته کلی دسته بندی می شوند و 8 نوع می باشند:

 سوال های درک مطلبی پایه (Basic Comprehension Questions)

که خود شامل :

۱- Gist-content (لب محتوا)

۲- Gist-purpose (لب منظور)

۳- Detail (جزئیات)

هستند.

سوال های مفهومی (Pragmatic Understanding Questions)

که خود شامل :

۴- Function (کارکرد عبارات)

۵- Attitude (موضع گیری)

هستند.

 سوال های روابط بین مطالب (Connecting Information Questions)

که خود شامل :

۶- Organization (تنظیم)

۷- Connecting Content (ربط دادن محتوا)

۸- Inference (استباط)

هستند.

 

در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم.

سوال های ربط دادن محتوا (Connecting Content Questions)

در این نوع از سوالات داوطلب باید نحوه ی ارتباط اجزای محتوای گفته شده در فایل صوتی و ایده های مطرح شده در مکالمه را بیابد.

این ارتباط بسته به نوع لحن و محتوای فایل ممکن است واضح و آشکار باشد یا نیاز به درک مکالمه و کمی فکر کردن برای فهمیدن آن داشته باشد. ممکن است از شما خواسته شود تا مطالب را با هم مقایسه کنید ورابطه ی علت و معلولی بینشان را بیابید. یا از شما بخواهند که آن ها را دسته بندی کنید و مراحلشان را مشخص کنید. یا اینکه آن ها را از نظر و بعد دیگری دسته بندی کنید.

این نوع از سوالات معمولا همراه با جدول طرح می شوند. یعنی شما باید اطلاعات را در جدول دسته بندی کنید. شما باید خانه ی درست را تیک بزنید. این نوع از سوالات بیشتر در مورد لکچر ها رایج هستند.

صورت این نوع از سوالات ممکن است به شکل های زیر باشد :

What is the likely outcome of X?

What is the likely outcome of doing procedure X before procedure Y?

Indicate whether each of the following strategies/approaches support the theory/hypothesis.

Indicate whether each X below refer to Y or Z?

سوالات لیسنینگ تافل

سوال های استنباط (Inference Questions)

در این نوع از سوالات از شما خواسته می شود تا بر اساس اطلاعات داده شده در فایل صوتی آزمون به نتیجه گیری و جمع بندی برسید. ممکن است این نتیجه گیری بر اساس اطلاعاتی باشد که در سوال به طور واضحی به آن ها اشاره شده است و یا هم ممکن است در مورد اطلاعاتی باشد که نیاز به درک و استنباط از متن دارد.

در مجموع نتیجه گیری از فایل سوال به تجزیه و درک و شما از اطلاعات داده شده در فایل آزمون بستگی دارد.

این نوع از سوالات هم ممکن است برای لکچرها طرح شود و هم برای مکالمه ها.

در این نوع از سوالات ممکن است نیاز باشد تا بخشی از مکالمه را دوباره بشنوید، در این صورت سوالات با علامت هدست نشان دار خواهند شد.

صورت سوال این نوع از سوالات به شکل های زیر می باشد:

What does the professor imply about X?

What will the student probably do next?

What can be inferred about X?

What are the implications of X?

Why does the speakerdecide to do X?

سوال های تنظیم مطالب (Organization Questions)

در این نوع از سوالات شما باید بتوانید نحوه چیدمان و نحوه ی بیان و ترتیب اطلاعات داده شده توسط استاد به دانشجویان در فایل صوتی را تشخیص دهید.

این نوع زا سوالات بیشتر در مورد لکچر ها مطرح می شوند.

صورت سوال این نوع از سوالات به شکل های زیر می باشد:

How does the professor organize/explain the information about X?

How is the discussion/lecture organized?

How does the professor organize the lecture/discussion?

Why does the professor discuss/mention/explain X?

(Attitude )موضع گیری

این نوع از سوالات از شما می خواهد که موضع گیری یا نظر گوینده را درباره یا جمه یا موضوعی که رد صورت سوال مطرح شده است را بیان کنید.

ممکن است از شما درباره ی نظر، احساس، علاقه و عدم علاقه و یا لحن گوینده درباره ی موضوع بپرسند.

برای متوجه شدن لحن حتما به طرز بیان و تن صدای گوینده توجه کنید.

در این نوع از سوالات ممکن است نیاز باشد تا بخشی از مکالمه را دوباره بشنوید، در این صورت سوالات با علامت هدست نشان دار خواهند شد.

صورت سوال این نوع از سوالات به شکل های زیر می باشد:

Listen to part of the conversation/lecture. Then answer the following question.

What can be inferred about the student?

What is the professor’s attitude toward X?

What is the professor’s opinion of X?

What can be inferred about the student when she says this?

What does the student think about X?

What does the woman/man mean when she/he says this?

(Function )کارکرد عبارات

در این نوع از سوالات از شما خواسته می شود تا کارکرد و نقش عبارت یا جمله ی خواسته شده را مشخص کنید. یعنی منظور و دلیل آن را از منظر گوینده مشخص کنید.

در کنار این سوال ها علامت هدست نشان داده می شود، که به معنای آن است که عبارت یا جمله ی مذکور یک بار پخش می شود و سپس باید جواب را از بین گزینه ها انتخاب کنید.

صورت سوال این نوع از سوالات به شکل های زیر می باشد:

Listen to part of the conversation/lecture. Then answer the following question.

What does the professor imply/mean when he says this “ X”?

Why does the student say this: “X”?

What is the speaker 1trying to find out from/tell/say to/ask the speaker 2?

سوالات لیسنینگ تافل

(Detail) جزئیات

در این نوع از سوالات شما باید از حافظه ی خود به خوبی استفاده کنید و جزئیات و نکات مهم و اصلی لکچر یا مکالمه را که در فایل صوتی به آن ها اشاره شده است را به خاطر داشته باشید.یعنی شما باید متوجه اصل مطلب شوید.

سوالاتی که در این بخش پرسیده می شوند در مورد جزئیات بخش های اصلی هستند. در بعضی از سوالات این بخش ممکن است شما مجبور به انتخاب چند گزینه باشید.

اما نمره ای که منظور می شود فقط ۱ نمره است؛ و باید همه ی گزینه ها صحیح باشند تا ۱ نمره را بگیرید، وگرنه هیچ نمره ای نمی گیرید.

صورت سوال این نوع از سوالات به شکل های زیر می باشد:

 • According to the professor, what is one way that X can affect Y?
 • What is X?
 • What resulted from the invention of the X?
 • According to the professor, what is the main problem with the X theory?
 • According to the lecture, what are some characteristics of X?
 • How did X happen?

(Gist-purpos) لب منظور

این نوع از سوالت هدف و دلیل مکالمه ها را از شما می پرسند و تمرکزشان برروی این  این قسمت است.

این نوع از سوالت بیشتر برای مکالمه ها طرح می شوند.

گاهی اوقات ممکن است مکالمه دارای 2 منظوربوده باشد، در این صورت شما باید 2 گزینه از 4 گزینه را انتخاب کنید تا نمره ی کامل را بگیرید. دقت کنید برا یگرفتن نمره باید هر دو گزینه صحیح باشند.

صورت سوال این نوع از سوالات به شکل های زیر می باشد:

 • Why does the student visit the professor?
 • Why does the student visit the registrar’s office?
 • Why did the professor ask to see the student?
 • Why does the professor explain/ask/say X?
 • What is the main purpose of the visit?
 • What is the main purpose of asking/saying/explaining X?

آزمون های زبان

2541 بازدید

آزمون بین المللی زبانآزمون تافلآزمون زبانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیانواع سوالات لیسنینگ تافلتافلزبانزبان انگلیسیلیسنینگ تافلیادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *