دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آموزش رایگان گرامر آینده ساده در زبان انگلیسی (will)


آموزش رایگان گرامر آینده ساده در زبان انگلیسی (will)

(Future (will

این مقاله در مورد زمان آینده ساده هست. از گرامر آینده ساده در موقعیت‌های زیر استفاده می‌کنیم.

1. مواقعی که برای آینده برنامه‌ای داریم، اما از عملی شدن آن اطمینان نداریم.

 

2. کارهایی که به طور معمولی و طبیعی در آینده رخ خواهند داد.

.I’ll see you tomorrow in class

من فردا تو رو در کلاس خواهم دید. (می‌بینمت)

3.برای بیان عقاید و فرضیات گوینده در مورد آینده.

.I’m sure that I will recognize him

من مطمئنم که او را خواهم شناخت.

4. برای بیان کار‌های عادتی که فرض می‌کنیم در آینده هم به همان صورت رخ خواهند داد.

.Spring will come again

بهار دوباره خواهد آمد.

طرز ساخت:

Subject +will + base form

     .I will help you.= I’ll help you

من به تو کمک خواهم کرد.

   .You will be happy

تو خوشحال خواهی بود.

   .They will come tonight

آن‌ها امشب خواهند آمد.

   .She will keep her promise

او قولش را نگه خواهد داشت.

   .We will meet tomorrow

ما فردا یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد.

منفی کردن:

برای منفی کردن کافیست که منفی کننده not رو به will اضافه کنیم.

Will not = won’t

   .It won’t rain tomorrow

فردا باران نخواهد بارید.

       .We won’t comeback

ما بر‌نخواهیم گشت.

سوالی کردن:

برای سوالی کردن کافیست که جای will را با فاعل عوض کنیم.

  ?Will you be here in an hour

آیا تا یک ساعت دیگر شما اینجا خواهید بود؟

       ?Will it rain tomorrow

آیا فردا باران خواهد بارید؟

      ?Will you marry me

آیا با من ازدواج می‌کنی؟

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

مطالب مرتبط

آینده تصمیمی

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

گرامر

 

 

گرامرمبتدی

2763 بازدید

آموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیآینده سادهزبانزبان انگلیسیفانگلیشگرامرگرامر آینده ساده در زبانگرامر زباننرم افزار فانگلیشیادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *