دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آموزش کامل و بررسی جامع گرامر پسوند‌ها در زبان انگلیسی و نحوه کاربرد آن‌ها


آموزش کامل و بررسی جامع گرامر پسوند‌ها در زبان انگلیسی و نحوه کاربرد آن‌ها

این مقاله در مورد پسوند هاست.

پسوند: همان‌طور که از اسمش پیداست بعد از کلمه قرار می‌گیرد و معمولا نقش کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود را تغییر می‌دهد.

پسوند‌ها را می‌توان در چهار گروه قرار داد:

  1. اسم ساز (noun- forming)
  2. فعل ساز (verb forming)
  3. قید ساز (adverb forming)
  4. صفت ساز (adjective forming)

1. اسم‌ساز (noun- forming)

از اضافه شدن این پسوند‌ها به کلمه، اسم ساخته می‌شود.

Examples

Meaning

Suffix

Performance

State

-ance

Independence

Quality of

-ence

Programmer, operator, compiler, accumulator

A person who

A thing which

(بیشتر برای گفتن شغل و عملکرد کاربرد دارند.)

-er , -or

Analyst, typist

A person who

(برای گفتن شغل کاربرد دارند.)

-ist, -yst

Electrician

Pertaining to-ian

Compilation

The act of

-tion

-ation

Readiness

Condition of

-ness

Conversion

State/action

(حالت، موقعیت)

-ion

Multiplexing

Activity

-ing

Measurement

State/action

(حالت، موقعیت)

-ment

Electricity

State/quality-ity

Magnetism

Condition/state

(حالت، موقعیت)

-ism

Kingdom, freedom

Domain/condition

-dom

Relationship, partnership

Condition/state

-ship

2. فعل‌ساز (verb forming)

از اضافه شدن این پسوند‌ها به کلمه، فعل ساخته می‌شود.

Suffix

Meaning

Examples

-ize/-ise

-ate

-ify

-en

To make

(ساختن، تبدیل کردن)

Computerize

Automate, activate

Simplify

Widen, harden

3.قید‌ساز (adverb forming)

از اضافه شدن این پسوند‌ها به کلمه، قید ساخته می‌شود.

Suffix

Meaning

Examples

-ly

In the manner of

 

Electronically, logically, comparably, helpfully

4.صفت‌ساز (adjective forming)

از اضافه شدن این پسوند‌ها به کلمه، صفت ساخته می‌شود.

Suffix

Meaning

Examples

-al

-ar

-ic

-ical

Having the quality of

(قابلیت داشتن)

Computational ,logical

Circular

Magnetic ,automatic

-able

-ible

Capable of being

(قابل بودن)

Comparable

Divisible

-ous

Like, full of

(مانند ، پر از )

Dangerous

-ful

Characterized by

Helpful

-less

Without

Careless

-ish

Like

(مانند،شبیه)

Yellowish

-ed

-ive

Having the quality of

Computed

Interactive

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

مطالب مرتبط

← پیشوند‌ها در زبان انگلیسی

← گرامر

گرامرمتوسط

3107 بازدید

آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیپسوند‌ها در زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیگرامرگرامر پسوند هاگرامر زبانیادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *