آموزش گرامر reporting verbs در زبان انگلیسی با بررسی مثال

Reporting verbs

این مقاله در مورد reporting verbs در زبان انگلیسی هست.

از این گرامر وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم گفته شخصی به شخصی دیگر را بگوییم. (گفته‌ای که بین دو نفر رخ داده و ما قصد بیان دوباره آن را برای شخص دیگری داریم.) معمولا بعد از reporting verbs از لحاظ گرامری 1 تا 3 شکل متفاوت ممکن است استفاده شود. که در ادامه به بررسی آن‌ها می پردازیم.

1. بعد از بعضی از reporting verbs ها مصدر با to به کار می‌رود.

لیست این افعال:

Agree (موافق بودن), offer (پیشنهاد دادن), promise (قول دادن), refuse ( رد کردن), threaten (تهدید کردن)

طرز ساخت:

Reporting verbs + (not) to do sth

مثال:

Jack offered to drive me to the airport.

جک پیشنهاد داد که من رو تا فرودگاه برسونه.

I promised not to tell anybody.

من قول دادم که به کسی نگم.

2. دسته دوم با ساختار زیر به کار می‌روند.

Verb + person + infinitive

لیست این افعال:

Advise (نصیحت کردن), ask (پرسیدن), convince (متقاعد کردن ), encourage (تشویق کردن), invite (دعوت کردن), persuade (ترغیب), remind (به یاد آوردن) , tell (گفتن), warn (هشدار دادن)

مثال:

The doctor advised me to rest.

دکتر من رو نصیحت کرد (توصیه کرد) تا استراحت کنم.

I persuaded my sister not to go out with max.

من خواهرم رو متقاعد کردم که با مکس بیرون نره.

3. دسته سوم: بعد از این دسته از افعال فعل همراه با ing می‌آید.

لیست این افعال:

Apologize ( to somebody ) for sth (عذر خواهی کردن), suggest (پیشنهاد دادن), deny (انکارکردن), recommend (پیشنهاد دادن), admit (قبول کردن), regret (افسوس خوردن), Insist on (اصرار کردن), accuse somebody of (متهم کردن ), blame somebody for (سرزنش کردن)

مثال:

I apologized for being so late.

من عذر خواهی کردم که خیلی دیر کردم.

The police accused Karl of stealing the car.

پلیس کارل رو به دزدیدن ماشین متهم کرد.

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

مطالب مرتبط

جملات نقل قول

← گرامر

پیشرفتهگرامر

6057 بازدید

reporting verbs در زبان انگلیسیآموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیگرامر reporting verbsگرامر زبانگرامر زبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده محتوا از سال 97! می‌تونم بگم که یکی از سرگرمی‌هام یادگیری زبان‌های مختلفه!

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.