Reported speech funglishapp

آموزش گرامر جملات نقل قول در انگلیسی (Reported speech) همراه با بررسی مثال

جملات نقل قول در انگلیسی (Reported speech) :

این مقاله در مورد جملات نقل قول در انگلیسی هست. هنگامی که بخواهیم حرف شخصی را دوباره برای کسی تکرار کنیم از این گرامر استفاده می‌کنیم.

در این نقل قول کردن‌ها ممکن است زمان فعل تغییر کند که در ادامه بررسی می‌کنیم.

1. Simple present → simple past

زمان حال ساده به زمان گذشته ساده تبدیل می‌شود.

مثال:

Direct statement: “I like traveling.”

Reported statement: she said ( that ) she liked traveling.

جمله مستقیم: من مسافرت کردن را دوست دارم.

جمله نقل قول: اون گفت که مسافرت کردن را دوست دارد.

2. Present continuous → past continuous

زمان حال استمراری به گذشته استمراری تبدیل می‌شود.

مثال:

Direct statement: “I’m leaving tomorrow.”

Reported statement: he told her ( that ) he was leaving the next day.

جمله مستقیم: من دارم فردا می‌رم.

جمله نقل قول: اون به او گفت که داره روز بعد می‌ره.

اگر نقل قول کردن جمله‌ی شخصی در روز دیگری انجام شود بعضی از کلمات زمان و مکان تغییر می‌کنند.

مثال:

Here → there

This →that

Tomorrow → the next day

3. will → would

Will به would تبدیل می‌شود.

مثال:

Direct statement: “I will always love you.”

Reported statement: she said ( that ) she would always love me.

جمله مستقیم: من همیشه دوستت خواهم داشت.

جمله نقل قول: اون به من گفت که همیشه دوستم داره.

4. simple past → past perfect

زمان گذشته ساده به گذشته کامل تبدیل می‌شود.

مثال:

Direct statement: “I passed the exam!”

Reported statement: she told me ( that ) she had passed the exam.

جمله مستقیم: من امتحان رو پاس شدم.

جمله نقل قول: اون به من گفت که امتحان رو پاس شده.

5. can → could

Can به could تبدیل می‌شود.

مثال:

Direct statement: “I can’t come.”

Reported statement: she said ( that ) she couldn’t come.

جمله مستقیم: من نمیتونم بیام.

جمله نقل قول: اون گفت که نمیتونه بیاد.

6. may → might

May به might تبدیل می‌شود.

مثال:

Direct statement: “I may be late.”

Reported statement: she said ( that ) she might be late.

جمله مستقیم: من شاید دیر بیام.

جمله نقل قول: اون گفت که شاید دیر بیاد.

7. must → had to

Must به had to تبدیل می شود.

مثال:

Direct statement: “I must go.”

Reported statement: she said (that) she had to go.

جمله مستقیم: من باید برم.

جمله نقل قول: اون گفت که باید بره.

دقت کنید که اگر could, might, should در جمله مستقیم وجود داشته باشند، در جمله نقل قول هم به همان صورت خواهند بود.

استفاده از that بعد فعل‌های said و told اختیاری است.

**گاهی اوقات زمان فعل عوض نمی‌شود!!

هنگامی که ما با فاصله زمانی بسیار کمی جمله‌ای را نقل قول کنیم، معمولا زمان آن عوض نمی‌شود و به همان صورت باقی می‌ماند.

مثال:

Direct statement: “I can’t come tonight.”

Reported statement: I’ve just spoken to Adam and he said that he can’t come tonight.

جمله مستقیم: نمی‌تونم امشب بیام.

جمله نقل قول: من همین الان با آدام صحبت کردم و گفت که نمی‌تونه بیاد.

سوالی کردن:

برای سوالی کردن به صورت زیر عمل می‌کنیم.

هنگامی که سوال با کلمه پرسشی (سوالی) شروع نمی‌شود، if) whether) اضافه می‌کنیم.

مثال:

Direct statement: “are you married ?”

Reported statement: she asked him if he was married.

جمله مستقیم: شما ازدواج کرده‌اید؟

جمله نقل قول: اون از او پرسید که آیا ازدواج کرده؟

Direct statement: “did he call?”

Reported statement: she asked me whether he had called.

جمله مستقیم: اون زنگ زد؟

جمله نقل قول: اون پرسید که آیا او زنگ زده؟

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

مطالب مرتبط

گرامر reporting verbs

← گرامر

تعامل دوطرفه

شما و نرم‌افزار برای یادگیری بهتر می‌تونین پارتنر هم باشین.

یادگیری رو با فانگلیش، هدفمند شروع کن!

از صفر تا بی‌نهایت، آموزش زبان‌انگلیسی در همه سطوح و تضمین مسیر رشد

پیشرفتهگرامر

14255 بازدید

آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیجملات نقل قولجملات نقل قول در انگلیسیزبانزبان انگلیسیگرامرگرامر زبانیادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده محتوا از سال 97! می‌تونم بگم که یکی از سرگرمی‌هام یادگیری زبان‌های مختلفه!

۲۴ دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.