really vs very vs extremely

تفاوت really و very و extremely در انگلیسی

در زبان انگلیسی به آن دسته از قیدهایی که به تنهایی به کار نمی‌روند و برای تشدید کردن صفات به کار می‌روند، تشدیدکننده (intensifiers) می‌گویند، مثل: really و very و extremely.

این قیدها در فارسی معنای “خیلی”، “بسیار” و “به‌شدت” می‌دهند. در این مقاله سعی داریم تا به سوالات رایج زبان‌آموزان درمورد این قیدها پاسخ بدیم.

آیا قیدهای very و absolutely را می‌توان قبل از همه صفت‌ها به کار برد؟

خیر

Gradable / Non-gradable adjectives

صفات می‎‌توانند  قابل درجه‌بندی یا غیرقابل درجه بندی باشند.

قابل درجه‌بندی(gradable) :

صفاتی مانند cold, hot, frightened قابل درجه‌بندی می‌باشند.

به طور مثال شما می‌تونی یه خورده احساس سرما کنی یا به مقدار زیادی. صفات قابل درجه‌بندی نشون می‌دن که یک چیز درجه‌های مختلفی داره.

غیر قابل درجه‌بندی(non-gradable) :

مثال: متاهل یا چوبی. (married, wooden)

ممکن نیست که یکی مقداری یا خیلی متأهل باشید. صفات غیرقابل درجه‌بندی درجه‌های مختلفی از کیفیت را نشان نمی‌دهند.

صفاتی مانند  “terrifying”, “freezing”, “amazing” جز صفات غیرقابل‌ درجه‌بندی هستند. آن‌ها کلمه very را در معنی خود به صورت پنهان دارند. Freezing  یعنی خیلی سرد (very cold).

 استفاده از قیدهای درجه (degree) :

از قیدهای مختلفی برای صفات قابل درجه‌بندی و غیرقابل درجه‌بندی استفاده می‌کنیم.

صفت‌ها دسته‌بندی‌های مختلفی دارند که یکی از دسته‌بندی‌های آن‌ها به این صورت است:

Degree adjectives

Extreme adjectives

دسته اول صفاتی هستند که اسم را عادی و معمولی توصیف می‌کنند مانند:

Happy, big, angry, cold and…

دسته دوم صفاتی هستند که “خیلی” در مفهوم خودشان نهفته است. مانند:

Thrilled, huge, furious, freezing and…

 

نکته اینجاست که قید very برای صفات دسته اول (degree adjectives) و قید absolutely برای صفات دسته دوم (extreme adjectives) استفاده می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید:

این خونه دوست داشتنیه و ما اینجا خوشحال بوده‌ایم.It’s a lovely house and we’ve been very happy here.
آن‌ها در یک شهر خیلی بزرگ زندگی می‌کنند.They live in a very big city.
مادر و پدر من خیلی از من عصبانی هستند.My parents were very angry with me.
اینجا توی زمستون خیلی سرد می‌شه.It gets very cold here in the winter.
من خیلی خیلی خوشحالم که تو داری میای.I’m absolutely thrilled that you are coming.
این خونه خیلی خیلی بزرگه.The house is absolutely huge.
او خیلی خیلی عصبانی بود.She was absolutely furious.
توی زیرزمین خیلی خیلی سرده.It's absolutely freezing in the basement.

نکته:

قیدهای absolutely و completely با صفات غیرقابل درجه‌بندی به کار می‌روند.

توجه کنید که really می‌تواند با صفات قابل درجه‌بندی و غیرقابل درجه ‌بندی به کار رود.

اين قیدها  bit ,very, really, extremely و  quite می‌توانند با صفات قابل درجه‌بندی به کار روند.

 

 

اشتباهات رایج

3394 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاشتباهات انگلیسیاشتباهات رایج انگلیسیزبانزبان انگلیسیفرق بین really و veryفرق بین veryو extremelyیادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده محتوا از سال 97! می‌تونم بگم که یکی از سرگرمی‌هام یادگیری زبان‌های مختلفه!

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.