during vs while

بررسی تفاوت‌های during و while در انگلیسی

یکی از اشتباهات رایج زبان‌آموزان، کاربرد اشتباه و نامناسب during و while هست. این دو، با اینکه معنای تقریبا مشابهی دارند، اما از لحاظ کاربرد در جمله و موارد استفاده با هم متفاوت هستند. در این مقاله به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم.

During:

during به معنای در حین… هست.

برای بیان این که فعلی و یا اتفاقی در چه زمانی اتفاق افتاده است، از عبارت During استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که بعد از During بایستی از یک اسم استفاده کنیم.

به جملات زیر دقت کنید:

I fell asleep during the movie.

در حین تماشای فیلم خوابم برد.

We met some really nice people during our holiday.

در طول مدت تعطیلاتمان با آدم‌های بسیار خوبی آشنا شدیم.

 

*به همراه عبارات زمانی‌ای مثل the morning, the afternoon, the summer می‌توان از هر دو عبارات During و یا In استفاده کرد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

It must have rained in the night/ during the night.

 در طول شب بایستی باران باریده باشد.

I’ll call you sometime during the afternoon/ in the afternoon.

یک زمانی در طول بعداز ظهر با شما تماس خواهم گرفت.

 

*برای بیان اینکه چیزی یا فعلی چه قدر و به چه مدت اتفاق افتاده است بایستی از For استفاده کرد و نه During.

It rained for three days without stopping. (not during three days)

سه روز بدون وقفه باران بارید.

 

به مقایسه During و For توجه کنید:

I fell asleep during the movie.

در حین تماشای فیلم خوابم برد.

I was asleep for half an hour.

نیم‌ساعت خواب بودم.

به ساختارهای During و While در جملات زیر توجه کنید:

I fell asleep during the movie. (during + noun)

در حین تماشای فیلم خوابم برد.

I fell asleep while I was watching TV. (while + subject + verb)

وقتی که داشتم فیلم می دیدم خوابم برد.

While:

while به معنای زمانی که… هست.

همانطور که می‌بینید هر دو عبارت از لحاظ معنایی بسیار شبیه به هم هستند اما از نظر ساختاری با هم تفاوت دارند. بعد از During بایستی از اسم استفاده کنیم و اما بعد از While نیاز داریم که فاعل و فعل داشته باشیم:

We met a lot of interesting people during our holiday.

در طول مدت تعطیلاتمان آدم های بسیار خوبی را ملاقات کردیم.

We met a lot of interesting people while we were on holiday.

وقتی که در تعطیلات بودیم ادم‌های بسیار خوبی را ملاقات کردیم.

 

 

اشتباهات رایج

2843 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاشتباه انگلیسیاشتباه رایج انگلیسیتفاوت during و whileزبانزبان انگلیسیفرق during و whileیادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم و علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف دارم.

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.