پنج قدم فاصله
 • دانلود کتاب Five Feet Apart

 • پنج قدم فاصله
 • نویسنده:
  راچل لیپپینکوت، میکی داغتری، توبیاس یاکونیس Rachael Lippincott, Mikki Daughtry, Tobias Iaconis
 • زبان:
  انگلیسی English
 • فانگلیش:
  مناسب برای IELTS 6
 • رده سنی:
  نوجوانان و بزرگسالان
 • ژانر:
  عاشقانه
 • صفحات:
  196 صفحه
 • تاریخ انتشار:
  November 20, 2018

five feet apart is about two teens with cystic fibrosis (CF) dealing with first love and the uncertainty of their futures. Stella’s an organized .achiever who has her life in order and manages her medications and treatments efficiently. Will’s the total opposite.

پنج قدم فاصله، در مورد دو نوجوان مبتلا به فیبروز کیستیک (CF) است که با اولین عشق زندگیشان و عدم اطمینان از آینده خود سر و کار دارند. استلا یک فرد کمکی سازمان‌یافته است که زندگی خود را منظم کرده و داروها و درمان‌های خود را به طور موثر مدیریت می‌کند. اما ویل کاملاً عکس او عمل می کند.


:Attractive parts of the book

 .Sometimes it’s ok if the only thing you did today was breath

.I know in that moment, even though it could not be more ridiculous, that if I die in there, I won’t die without falling in love

فانگلیش+کتاب

3782 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیدانلود پنج قدم فاصلهدانلود کتابدانلود کتاب five feet apartدانلود کتاب پنج قدم فاصلهزبانزبان انگلیسیکتابیادگیری زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.