کلمات انگلیسی با تلفظ مشابه و معنی متفاوت

کلمات انگلیسی با تلفظ مشابه و معنی متفاوت

در زبان انگلیسی، تعداد زیادی کلمه وجود دارد که تلفظ آن‌ها یکسان است اما معانی آن‌ها متفاوتند. این نوع کلمات به homophones معروف‌ند که یکی از اشتباهات رایج هستند. در این بخش قصد داریم تا کلمات انگلیسی با تلفظ مشابه و معنی متفاوت را بررسی کنیم. در حالی که در وبسایت فانگلیش برای تقویت مهارت‌ها آموزش‌های متنوعی را درباره گرامر و لغات زبان انگلیسی آموختیم، در این بخش نیز نکته‌های کاربردی و مهمی را بررسی می‌کنیم.

homophones (کلمات انگلیسی با تلفظ مشابه و معنی متفاوت) چیست؟

پیش از شروع، اهمیت دارد که منظورمان از “هموفون” را به صورت واضح توضیح دهیم. این واژه گاهی اوقات با اصطلاحات مشابه اشتباه گرفته می‌شود، بنابراین بیایید با نگاهی به یک تعریف ساده از هموفون‌ها کار خود را آغاز کنیم. هموفون‌ها کلماتی‌اند که تلفظ یکسانی دارند، اما دارای معانی مختلفی هستند و از جهت املایی ممکن است متفاوت باشند، مانند “carat” که به معنای عقیق و “carrot” به معنای هویج است، یا مانند “they’re”، “their” و “there” که نمونه‌های متداول‌تری هستند.

بررسی انواع مختلف هموفون

هموفون نزدیک، یک نوع هموفون است که به تلفظ کلمه دیگری نزدیک است، اما معانی آن‌ها متفاوت هستند و املای آن‌ها کمی متفاوت است. برخلاف هموفون‌های کامل که تلفظ یکسانی دارند، هموفون نزدیک ممکن است یک حرف یا صدایی داشته باشد که باعث می‌شود به طریقی تلفظی متفاوت بروز دهند. به عنوان مثال، کلمه “right” و “write” هموفون نزدیک هستند زیرا تلفظ آن‌ها تقریباً یکی است، اما معنی و املای آن‌ها فرق دارد. برای درک بهتر واژگان می‌توانید از اپلیکیشن‌های دیکشنری آفلاین زبان انگلیسی استفاده کنید.

<yoastmark class=

بررسی کلمات انگلیسی با تلفظ مشابه و معنی متفاوت

وارث heirهوا air
(ضمیر) من Iچشمeye
زنبور beeبودنbe
شکستن breakترمزbrake
بوسیلهbyخریدنbuy
فروختنsellسلولcell
تمجید، ستایشcomplimentمکملcomplement
رنگ کردنdyeمردن die
(اتوبوس، تاکسی…) کرایهfareعادلانهfair
(عدد) چهارfourبرایfor
پاشنه پاheelدرمان کردنheal
اینجاhereشنیدنhear
تمام، همهwholeسوراخhole
مال ماourساعتhour
نهnoدانستنknow
ملاقات کردنmeetگوشت قرمزmeat
گذشته و اسم مفعول winwon(عدد) یکone
تکه، قطعهpieceصلح peace
سادهplainهواپیماplane
نوشتنwriteدرست، صحیحright
دریاseaدیدنsee
خورشیدsun(فرزند) پسرson
فولادsteelدزدیدنsteal
آنجاthereمال آن‌هاtheir
بیش از حد tooبهto
وزنweightصبر کردنwait
هفتهweekضعیفweak
کجاwhereبه تن داشتنwear

یادگیری هموفون‌ها

آموزش هموفون‌ها می‌تواند برای یادگیرندگان جوان فواید زیادی، از جمله روشن‌تر شدن نوشتار آن‌ها و بهتر درک داشتن آن داشته باشد. وجود هم‌آواهای بسیاری مانند تاثیرگذار (affect) و اثر گذار (effect)، که به طور املایی و معنایی نزدیک به هم هستند، می‌تواند منبع ابهام برای کودکان و بزرگسالان باشد. آموزش تعریف هموفون به کودکان و نشان دادن اینکه کدام کلمات هموفون هستند می‌تواند به آنها کمک کند که از اشتباهات املایی و نوشتاری مانند اینها پیشگیری کنند.

یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری هموفون‌های انگلیسی، استفاده از فعالیت‌هایی است که زبان‌آموزان را ترغیب به تشخیص آن‌ها، مطالعه و نمایش لیست‌ها یا برگه‌های تصویری کلمات (word mats)، بازی‌های واژگانی، یادآوری هم‌آواها و استفاده از آن‌ها در نوشتار می‌کند. به یاد داشته باشید که دانش کودکان را از هموفون‌ها به صورت شفاهی و نوشتاری بسنجید.

اگر سوالی درباره کلمات انگلیسی با تلفظ مشابه و معنی متفاوت داشتید می‌توانید با کارشناسان ما در تماس باشید؛ همچنین می‌توانید در بخش کامنت‌ها سوال خود را بپرسید تا متخصصین ما پاسخ شما را ارسال کنند.

 

اشتباهات رایج

2430 بازدید

heroآموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیآموزش لغات انگلیسیزبانزبان انگلیسیکلمات انگلیسی با تلفظ مشابهکلمات انگلیسی مشابهلغات انگلیسییادگیری زبانیادگیری زبان انگلیسی

علی محمدیAuthor posts

Avatar for علی محمدی

سلام، علی محمدی هستم؛ بیش از ده سال در حوزه زبان انگلیسی آموزش دیدم و در حوزه وب فعالیت دارم؛ امیدوارم که بتوانیم در فانگلیش، چیزهای زیادی از زبان انگلیسی یاد بگیریم.

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.