دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آموزش گرامر تبدیل جملات معلوم به مجهول در زبان انگلیسی همراه با مثال


آموزش گرامر تبدیل جملات معلوم به مجهول در زبان انگلیسی همراه با مثال

تبدیل جملات معلوم به مجهول:

این مقاله در مورد تبدیل جملات معلوم به مجهول هست.

ترتیب اجزای جمله در جملات معلوم به صورت (svo) :

1. فاعل

2. فعل

3. مفعول

و در جملات مجهول به صورت (ovs) :

1. مفعول

2. فعل

3. (فاعل)

مثال:

.Active sentence: Christopher Nolan directed Batman Begins in 2005

.Passive sentence: Batman Begins was directed by Christopher Nolan

جمله معلوم: کریستوفر نولان سری بتمن را کارگردانی کرده‌است.

جمله مجهول: سری بتمن توسط کریستوفر نولان کارگردانی شده‌است.

 

.Active sentence: one of our staff will pick you up at the airport

.Passive sentence : you’ll be picked up by one of our staff

جمله معلوم : یکی از افراد ما، در فرودگاه میاد دنبالتون.

:… he) is thought to…/ it is said)

ساختار دیگری هم برای تبدیل جملات معلوم به مجهول به کار می‌رود. این ساختار، رسمی‌تر هست و به طور خاص در گزارش‌های اخبار همراه فعل های know, tell, understand, report, expect, say, think به کار می‌رود و باعث می‌شوند که اطلاعات به صورت عمومی و غیر شخصی جلوه کنند.

طرز ساخت:

It is said, believed , etc + that + clause

مثال:

.Active sentence: they say that the fire was started deliberately

آن‌ها می‌گویند که آتش سوزی عمدی بوده است.

.Passive sentence: it is said that the fire was started deliberately

گفته می‌شود که آتش سوزی عمدی بوده است.

.Active sentence: people think that the mayor will resign

مردم فکر می‌کنند که شهردار استعفا می‌دهد.

.Passive sentence: it is thought that the mayor will resign

حدس زده می‌شود که شهردار استعفا بدهد.

.Active sentence: people say the man is in his 40s

مردم می‌گویند که آن مرد چهل و خورده ای سال دارد. (در دهه چهارم زندگی‌اش هست.)

.Passive sentence: the man is said to be in his 40s

گفته می‌شود که آن مرد در دهه چهارم زندگی اش است.

.Active sentence: the police believe he has left the country

پلیس معتقد است که او کشور را ترک کرده است.

.Passive sentence: he is believed to have left the country

باور بر این است که او کشور را ترک کرده است.

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

 

مطالب مرتبط

گرامر جملات مجهول

← گرامر افعال حسی

← گرامر سوال ساختن

← گرامر

پیشرفتهگرامر

5185 بازدید

آموزش آنلاینآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیتبدیل جملات معلوم به مجهولجملات مجهولجملات معلومجملات معلوم به مجهول در زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیفانگلیشگرامرگرامر زباننرم افزار آموزش زبانیادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *