دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
voice message

اصطلاحات انگلیسی مربوط به فرستادن پیام صوتی (وویس)

امروزه فرستادن پیام صوتی (وویس) تبدیل شده به یکی از رایج‌ترین انواع مکالمه مجازی. تصور کنید در جایی هستید که باید تماما به زبان انگلیسی صحبت کنید و قصد دارید برای دوست، همکار و … انگلیسی زبان خود پیام صوتی (وویس) بزارید. پیام شما می‌تونه در رابطه با موضوعات مختلفی باشه. هر کدوم از موضوعات عادی هم می‌توانند اصطلاحات مخصوص به خودشون رو داشته باشند، تا بتونند با کلمات کمتری، مفهوم مناسب رو برسونن، تا وقت مخاطبتون از دست نره. همراه ما باشید تا انتهای این مقاله.

برای درک هرچه بهتر این اصطلاحات، به پیام‌های زیر توجه کنید:

Informal voice messages

 Hi, it’s me. I’m just popping out for half an hour. I’ve got to drop mum off at the station and do a bit of shopping. I’ll be back by 6:00 at the latest. OK, bye.

سلام. منم. به مدت نیم ساعت می‌رم بیرون. باید مامان رو ایستگاه پیاده کنم و کمی خرید کنم. در دیرترین حالت ساعت 6 برمی‌گردم. خداحافظ.

Lucy, hello. It’s dad. I thought I’d just call by and see you around lunch time. I’ve got a meeting just around the corner from you. Let’s have a chat then. OK, bye.

لوسی، سلام. این پدرته. داشتم فکر می‌کردم که بیام و نزدیکای زمان ناهار ببینمت. یه جلسه‌ای نزدیکای جایی که هستی دارم. بیا بعدا هم رو ببینیم و صحبت کنیم. خداحافظ.

 Hi Anton, it’s Paddy. Thought it was about time I gave you a ring. What have you been up to? Anyway, can you ring me back when you’ve got a moment?

سلام انتون. پدی هستم. به این فکر کردم که دیگه وقتشه که بهت زنگ بزنم. مشغول چه کاری هستی؟ بهرحال، می‌تونی وقتی که وقت داشتی دوباره بهم زنگ بزنی؟

Hi, it’s me. Look, I’m completely snowed under with work, and I don’t think I’ll be able to get away before 9:00. And then Mac and I were thinking of having supper together if we feel up to it, so don’t wait up for me, will you? Bye.

سلام. منم. سرم با کارام شلوغه و فکر نمی‌کنم که بتونم زودتر از 9 بتونم بیام. (محل کار رو ترک کنم). و من و مک داشتیم به این فکر می‌کردیم که اکه هنو زانرژی داشتیم با هم شام بخوریم. پس، بخاطر من بیدار نمون، باشه؟ خداحافظ.

voice message

در ادامه به بررسی معانی اصطلاحات و پاسخ‌های کوتاه به کار برده شده و همچنین موقعیت استفاده‌ی پیام صوتی می‌پردازیم.

Pop out: go somewhere for a short time.

رفتن به جایی برای مدت کوتاهی

Drop sb/ sth off: take sb/sth to a place by car and leave them/ it there.

کسی/ چیزی را به محلی رساندن با ماشین

At the latest: no later than the time or date mentioned. OPP at the earliest.

در دیرترین حالت ممکن

It’s about time: used to say that you think sb should do sth very soon.

دیگه وقتش بود که … .

What have you been up to? :  what have you been doing?

مشغول انجام چه کاری هستی؟

Ring sb back: 1.phone sb who has called you. 2.ring sb again.

این اصطلاح می‌تواند 2 معنی داشته باشد:

1.با کسی تماس گرفتن که به شما زنگ زده

2.تماس مجدد با کسی

Call by: make a short visit to see sb as you pass. SYNS drop by, call in.

سر زدن به شخصی/ ملاقت کوتاه

(just) round the corner: nearby (round the corner from a place= very near to the place).

حوالی و یا اطراف یک محل

Be snowed under: have too much work to deal with.

مشغول چیزی بودن/ تا خرخره کار داشتن

Get away (from sb/ sth) : succeed in leaving a place or a person.

ترک کردن محل یا شخص

Feel up to (doing) sth: have the strength or energy to do sth.

انرژی داشتن برای انجام کاری

Wait up (for sb) : not go to sleep until sb comes home.

بیدار ماندن تا زمانیکه شخصی به خونه بیاد و بعد خوابیدن

 

تا حالا موقعیتی براتون پیش اومده که چیزی رو فراموش کنید به شخصی بگید و بخواید براش پیام صوتی بزارید؟

 

اصطلاحات کاربردی و افعال عبارتی

2532 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاصطلاح به انگلیسیاصطلاحات انگلیسیاصطلاحات انگلیسی به فارسیاصطلاحات فارسی به انگلیسی ترجمهپست صوتیپیام صوتیپیغام صوتیترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسیزبانزبان انگلیسیوویسیادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *