دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آزمون درس بیست و ششم 504

 

example

meaning

word

number

Is it possible to buy tickets in advance?

آیا امکان خرید بلیط از قبل وجود دارد؟

able to be, be done, or happen; able to be true; able to be done or chosen properly

ممکن

possible

1

The new circumstances compelled a change in policy.

شرایط جدید باعث تغییر سیاست شد.

force; get by force

مجبور کردن

compel

2

Some of the questions were rather awkward.

برخی از سؤالات بسیار ناخوشایند بودند.

clumsy; not well-suited to use; not easily managed; embarrassing

ناخوشایند، غیراستادانه

awkward

3

There are many joint ventures between American and Japanese companies.

سرمایه گذاری های مشترک زیادی بین شرکت های آمریکایی و ژاپنی وجود دارد.

a daring undertaking; an attempt to make money

سرمایه گذاری ، ریسک کردن

venture

4

You look totally awesome in this dress.

شما در این لباس کاملاً عالی به نظر می رسید.

causing or showing great fear, wonder, or respect

1.عالی 2.ترس آور

awesome

5

He has written a fully comprehensive guide to Rome.

او یک راهنمای کاملاً جامع برای روم نوشته است.

a person who shows the way; to direct; to manage

راهنما

guide

6

The flames were quenched by heavy rain.

شعله های آتش توسط باران شدید خاموش شد.

put an end to; drown or put out

فرو نشاندن ، خاموش کردن

quench

7

He was accused of betraying his country during the war.

وی متهم به خیانت به کشورش در طول جنگ بود.

give away to the enemy; be unfaithful; mislead; show

خیانت کردن ، فاش کردن

betray

8

She sat through the whole meeting without uttering a word.

او بدون گفتن کلمه ای در جلسه نشست.

speak; make known; express

فاش کردن ، بر زبان آوردن

utter

9

It was difficult for the police to pacify the angry crowd.

برای پلیس دشوار بود که جمعیت خشمگین را آرام کند.

make calm; quite down; bring peace to

آرام کردن ، تسکین دادن ، فرونشاندن

pacify

10

I asked her what the time was, but she didn’t respond.

من از او پرسیدم که ساعت چند است، اما او پاسخی نداد.

answer; react

پاسخ دادن ، واکنش نشان دادن

respond

11

He beckoned to me, as if he wanted to speak to me.

او به من اشاره کرد، انگار می خواست با من صحبت کند.

signal by a motion of the hand or head; attract

اشاره کردن(با سر یا دست)

beckon

12

 

آزمون تعیین پیشرفت درس بیست و ششم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس بیست و ششم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2504 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس بیست و ششم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *