دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آزمون درس بیست و هفتم 504

example

meaning

word

number

Trains are still running, despite the snow.

in spite of

با اینکه

despite

1

Heavy snow disrupted travel into the city this morning.

upset; cause to breakdown

متلاشی کردن ، اختلال

disrupt

2

That was a rash decision – you didn’t think about the costs involved.

a breaking out with many small red spots on the skin; outbreak of many instances within a short time; too hasty or careless

1.جوش 2.عجول

rash

3

The 1990s were a period of rapid growth.

very quick; swift

سریع

rapid

4

Take a break now, please – you mustn’t exhaust yourself.

empty completely; use up; tire out

تخلیه کردن ، خسته کردن

exhaust

5

I don’t think you quite understand the severity of our financial problems.

strictness; harshness; plainness; violence

شدت

severity

6

He was a feeble, helpless old man.

weak

ضعیف

feeble

7

If the opposition groups unite, they may will command over 55 percent of the vote.

join together; become one

متحد کردن ، یکی کردن

unite

8

The company has decided to cease all UK operations after this year.

stop

متوقف کردن

cease

9

They have plenty of money now, but they still tend to be thrifty.

saving; careful in spending; thriving

صرفه جو

thrifty

10

Being miserly with our natural resources will help us to live longer on this earth.

stingy; like a miser

آدم خسیس

miserly

11

There are few modern nations which are governed by monarchs.

king or queen; ruler

پادشاه ، ملکه

monarch

12

 

آزمون تعیین پیشرفت درس بیست و هفتم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس بیست و هفتم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2534 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس بیست و هفتم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *