دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
آزمون درس بیست و دوم 504

آزمون درس بیست و دوم 504

example

meaning

word

number

he’s a prison warden.

او سرپرست زندان است.

Keeper; guard; person in charge of prison

مسئول ، نگهبان

warden

1

Historians generally acknowledge her as a genius in her field.

مورخان به طور کلی او را به عنوان یک نابغه در حوزه خود می شناسند.

Admit to be true

پذیرفتن ، به رسمیت شناختن

acknowledge

2

The warden acknowledged that justice had not been served in my case.

زندانبان اعتراف کرد که عدالت درمورد من بکار نرفته است.

Just conduct; fair dealing

عدالت

justice

3

She has been delinquent in paying her taxes.

او در پرداخت مالیات های خود متخلف شده است.

An offender; criminal; behind time

متخلف ، جنایتکار

delinquent

4

The prime minister rejected the suggestion that it was time for him to resign.

نخست وزیر این پیشنهاد را رد کرد که زمان استعفا وی فرا رسیده است.

Refuse to take, use, believe, consider, grant and etc.

نپذیرفتن ، رد کردن

reject

5

You can’t function properly when you’re deprived of sleep.

وقتی از خواب محروم شوید ، نمی توانید به درستی کار کنید.

Take away from by force

محروم کردن از

deprive

6

“May I come to the office party with my spouse?” Linda asked.

لیندا  پرسید: می توانم با همسرم به جشن اداره بیام؟

Husband or wife

همسر

spouse

7

in 17 she found her true vocation as a writer.

در 17 سالگی او حرفه ی واقعی خود را به عنوان نویسنده پیدا کرد.

Occupation; business; profession; trade

حرفه

vocation

8

It is a poor and politically unstable country.

این کشور فقیر و از نظر سیاسی ناپایدار است.

Not firmly fixed; easily moved or overthrown

ناپایدار

unstable

9

The number of homicides in the city has risen sharply.

تعداد قتل در این شهر به شدت افزایش یافته است.

A killing of one human being by another; murder

قتل

Homicide

10

The winner team was penalized for wasting time.

تیم برنده به دلیل اتلاف وقت جریمه شد.

Declare punishable by law or rule; set a penalty for

جریمه کردن

penalize

11

Those success were the beneficiaries of free education.

این موفقیت ها از مزایای آموزش رایگان بودند.

Person who receives benefit

کسی که از مزیتی بهره مند می شود.

beneficiary

12

آزمون تعیین پیشرفت درس بیست و دوم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس بیست و دوم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2514 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس بیست و دوم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *