دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
آزمون درس بیست و یکم 504

آزمون درس بیست و یکم 504

example

meaning

word

number

The employees turned in a plea to their boss for higher pay.

کارمندان از رییس شان درخواست دستمزد بیشتری نمودند.

Request; appeal; that which is asked of another

تقاضا

plea

1

I think he’s a little weary after his long journey.

فکر می کنم او بعد از سفر طولانی خود کمی خسته شده است.

Tired

خسته

weary

2

He went off the road to avoid colliding with another car.

او برای جلوگیری از برخورد با خودروی دیگر از جاده خارج شد.

Come together with force

تصادف کردن

Collide

3

All bookings must be confirmed in writing.

کلیه رزروها باید بصورت کتبی تأیید شوند.

Prove to be true or correct; make certain

تایید کردن

Confirm

4

States must verify applicants’ citizenship status.

ایالات باید وضعیت شهروندی متقاضیان را تأیید کنند.

Prove to be true; confirm

تایید کردن

Verify

5

They anticipate that they will have several applicants for the job.

آنها پیش بینی می کنند که چندین متقاضی برای این کار داشته باشند.

Look forward to; expect

انتظار داشتن

Anticipate

6

To my father, the situation was simple and he couldn’t understand my dilemma.

برای پدرم اوضاع ساده بود و او نتوانست معضل من را درک کند.

Situation requiring a choice between two evils; a difficult choice

دوراهی ، معضل

Dilemma

7

In order to evade city traffic, she took a detour.

او برای گریز از ترافیک شهری، از مسیر انحرافی رفت.

A roundabout way

راه انحرافی

Detour

8

My brother’s job was promoted because of merit, not because of friendship.

شغل برادرم به دلیل شایستگی ارتقا یافت نه به دلیل دوستی.

Goodness; worth; value

شایستگی سزاوار

Merit

9

The information is transmitted electronically to the central computer.

اطلاعات به صورت الکترونیکی به رایانه مرکزی منتقل می شود.

Send over; pass on; pass along; let through

انتقال دادن ، فرستادن

Transmit

10

There must be some way you can relieve the pain.

باید راهی وجود داشته باشد که بتوانید درد را تسکین دهید.

Make less; make easier; reduce the pain of; replace; release; free

تسکین دادن درد

Relieve

11

The question baffled me completely.

سوال منو کاملا سردرگم کرد.

Be too hard to understand or solve

سردرگم کردن ، گیج کردن

Baffle

12

آزمون تعیین پیشرفت درس بیست و یکم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس بیست و یکم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2553 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس بیست و یکم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *