دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آزمون درس بیست و پنجم 504

example

meaning

word

number

After years of study, Linda is now a fully-fledged architect.

پس از سالها مطالعه ، اکنون لیندا یک معمار کاملاً پیشرفته است.

a person who makes plans for buildings and other structures

معمار

architect

1

Because of lack of money, the sweetness of their matrimony turned sour.

به علت کمبود پول، شیرینی زندگی زناشویی آنها تلخ شد.

married life; ceremony of marriage

ازدواج ، زندگی زناشویی

matrimony

2

I asked Dad to look after the baggage while I went to buy the tickets.

از پدرم خواستم زمانی که برای خرید بلیط رفتم، از چمدان مراقبت کند.

the trunks and suitcases a person takes when he or she travels; an army’s equipment

اسباب سفر ، چمدان

baggage

3

Don’t squander your opportunities when you are young.

در جوانی فرصت های خود را هدر ندهید.

spend foolishly; waste

اسراف ، هدر دادن

squander

4

We always go abroad in the summer.

 ما همیشه در تابستان به خارج از کشور می رویم.

outside one’s country; going around; far and wide

خارج از کشور

abroad

5

Thousands of fugitives are fleeing from the war-torn area.

هزاران شخص فراری از منطقه ی جنگ زده فرار می کنند.

a runaway

شخص فراری

fugitive

6

calamities  such as flood and the death of their son ruined their life.

مصیبت هایی مانند سیل و مرگ فرزندشان زندگی آنها را ویران کرد.

a great misfortune; serious trouble

مصیبت

calamity

7

Helping a pauper makes you feel satisfied.

کمک به یک شخص فقیر باعث می شود احساس رضایت کنید.

a very poor person

شخص فقیر

pauper

8

I envy her ability to talk to people she’s never met before.

من به توانایی او در گفتگو با افرادی که قبلاً هرگز ملاقات نکرده ، حسادت می کنم.

Jealousy; the object of jealousy; to feel jealous

حسادت ، حسادت کردن

envy

9

Thousands of buildings collapsed in the earthquake.

هزاران ساختمان درزمین لرزه فرو ریختند.

a breakdown; to fall in; breakdown; fail suddenly; fold together

فرو ریختن ، شکستن

collapse

10

Shoplifters will be prosecuted.

دزد های مغازه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

bring before a court; follow up; carry on

تعقیب کردن

 

prosecute

11

In court, he admitted that he had committed bigamy.

در دادگاه ، وی اعتراف كرد كه مرتكب دو همسری شده است.

having two wives or two husbands at the same time

دو همسری

bigamy

12

آزمون تعیین پیشرفت درس بیست و پنجم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس بیست و پنجم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2570 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس بیست و پنجم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *