دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
آزمون درس بیستم 504

آزمون درس بیستم 504

example

meaning

word

number

The sun emerged from behind the clouds

خورشید از پشت ابرها ظاهر شد

Come out; come up; come into view

بیرون آمدن ، بدیدار شدن

Emerge

1

the jagged rocks

سنگ های ناهموار

With sharp points sticking out; unevenly cut or torn

دندانه دار ، ناهموار

jagged

2

A taste that lingers in your mouth.

طعمی که در دهان شما باقی می ماند.

Stay on; go slowly as if unwilling to live

باقی ماندن ، طول کشیدن

linger

3

The troops laid in ambush in the jungles all through the night.

سرباز ها در طول شب در جنگل ها کمین کرده بودند.

 

A trap in which soldiers or other enemies hide to make a surprise attack

کمین کردن

ambush

4

She’s very crafty and makes all her own Christmas decorations.

او بسیار با مهارت است و تمام تزئینات کریسمس خود را انجام می دهد.

Skillful in deceiving others; sly; tricky

با مهارت ، حرفه ای

crafty

5

a defiant attitude

یک نگرش مخالف

Openly resisting; challenging

جسور ، بی اعتنا ، مخالف

defiant

6

They work with vigor and enthusiasm.

آنها با شور و اشتیاق کار می کنند.

Active strength or force

قدرت ، توان

vigor

7

Hundreds perished when the ship went down.

هنگامی که کشتی غرق شد، صدها نفر مردند

Be destroyed; die

هلاک شدن ، مردن

perish

8

a fragile piece of metal

Easily broken, damaged, or destroyed; delicate

شکستنی

fragile

9

His son had been taken captive during the raid.

پسراو در طول این حمله اسیر شده بود.

Prisoner

اسیر ، گرفتار

captive

10

Bussinesses across the state are prospering.

مشاغل در سراسر کشور در حال پیشرفت هستند.

Be successful; have good fortune

موفق شدن ، خوش اقبال بودن

prosper

11

He devoured the entire plate of spaghetti.

او تمام ظرف اسباگتی رو بلعید.

Eat hungrily; absorb completely; take in greedily

بلعیدن

devour

12

آزمون تعیین پیشرفت درس بیستم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس بیستم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2530 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس بیستم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *