دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

بررسی سوالات رایتینگ تافل همراه با بررسی مثال مرتبط


بررسی سوالات رایتینگ تافل همراه با بررسی مثال مرتبط

بررسی سوالات رایتینگ تافل همراه با مثال

سلام دوستان. در این مقاله به بررسی انواع سوالات رایتینگ تافل و نحوه ی پاسخ دهی به آن ها می پردازیم و نکاتی را در رابطه با پاسخ گویی آن ها بررسی می کنیم.

بررسی انواع سوالات مستقل:

1 .Agree or disagree :

اولین نوع از سوالات مستقل، سوالات agree or disagree می باشند. در این سوالات به شما ایده ای داده می شود و از شما خواسته می شود که موافقت یا مخالفت خود را با موضوع داده شده بیان کنید. برای حمایت از ایده و نظر خود باید ایده ها و دلایل مرتبط ارائه دهید.

مثال:

1.Do you agree or disagree with the following statement? All students should be required to study art and music in secondary school. Use specific reasons to support your answer.

2.Do you agree or disagree with the following statement? High schools should allow students to study the courses that students want to study. Use specific reasons and examples to support your opinion.

3.When people succeed, it is because of hard work. Luck has nothing to do with success.” Do you agree or disagree with the quotation above? Use specific reasons and examples to explain your position.

2 .Support or Oppose :

این نوع از سوالات بسیار شبیه به نوع اول هستند. اما در این نوع از سوالات به جای این که از شما مخالفت یا موافقت خواسته شود، از شما خواسته می شود که حمایت کننده یا مخالف نظری باشید. یعنی سوال از شما این را می خواهد و حق انتخابی ندارید.

مثال:

It has recently been announced that a new restaurant may be built in your neighborhood. Do you support or oppose this plan?

3 .Preference :

در این نوع از سوالات رایتینگ تافل به شما دو گزینه داده می شود و از شما می پرسند که کدام یک را ترجیح می دهید. شما باید با ارائه دلایل و توضیحات قانع کننده از انتخاب خود دفاع کنید و بگویید که چرا آن را انتخاب کرده اید.

مثال :

1.Some people prefer to live in a small town. Others prefer to live in a big city. Which place would you prefer to live in? Use specific reasons and details to support your answer.

2.Some people spend their entire lives in one place. Others move a number of times throughout their lives, looking for a better job, house, community, or even climate. Which do you prefer: staying in one place or moving in search of another place? Use reasons and specific examples to support your opinion.

4 .If / Imaginary :

در این نوع از سوالات رایتینگ تافل، سوال شما را در یک موقعیت خیالی قرار می دهد و از شما می پرسد که اگر در این موقعیت بودید، چه کار می کردید؟ در این نوع از سوالات صحبتی از انتخاب بین دو مورد نیست. شما هیچ محدودیتی ندارید و می توانید هر چیزی را که با موقعیت مناسب است را بیان کنید.

مثال:

1.Imagine that you are preparing for a trip. You plan to be away from your home for a year. In addition to clothing and personal care items, you can take one additional thing. What would you take and why? Use specific reasons and details to support your choice.

2.If you were asked to send one thing representing your country to an international exhibition, what would you choose? Why? Use specific reasons and details to explain your choice.

3.If you could invent something new, what product would you develop? Use specific details to explain why this invention is needed.

5 .Description or Explanation:

در این نوع از سوالات رایتینگ تافل، از شما خواسته می شود تا خصوصیات و ویژگی های شخصی ( مخصوصا ویژگی های خوب ) و یا چیزی را در دنیا توضح دهید. شما ممکن است خودتان چیزی را شرح دهید و یا هم ممکن است خود سوال به شما موضوع داده باشد که چه چیزی را شرح دهید. ممکن است از شما خواسته شود که بگویید چرا چیزی مفید، مهم و یا خاص است. ممکن هم هست دلایل و اثرات چیزی را توضیح دهید.

مثال :

1.How do movies and television influence people’s behavior.? Give reasons and examples to support your answer.

2.Some people say that computers have made life easier and more convenient. Other people say that computers have made life more complex and stressful. What is your opinion? Use specific reasons and examples to support your answer.

3.Neighbors are the people who live near us. In your opinion, what are the qualities of a good neighbor? Use specific details and examples in your answer.

6 .Compare and Contrast :

این نوع از سوالات رایتینگ تافل ممکن است کمی گول زننده باشند. به همین دلیل باید دقت بیشتری داشته باشید.

ممکن است به شما دو مورد داده شود و از شما بخواهند که آن ها را با هم مقایسه کنید. یعنی شما باید به بررسی شباهت ها و تفاوت های موارد داده شده بپردازید. گاهی ممکن است که سوال از شما بخواهد که به بررسی نقاط قوت و ضعف یکی از موارد داده شده بپردازید. سوال را با دقت بخوانید.

مثال :

1.It has been said, “Not everything that is learned is contained in books.” Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important? Why?

2.Some people trust their first impressions about a person’s character because they believe these judgments are generally correct. Other people do not judge a person’s character quickly because they believe first impressions are often wrong. Compare these two attitudes. Which attitude do you agree with? Support your choice with specific examples.

3.Some people believe that the best way of learning about life is by listening to the advice of family and friends. Other people believe that the best way of learning about life is through personal experience. Compare the advantages of these two different ways of learning about life. Which do you think is preferable? Use specific examples to support your preference.

4.Some young children spend a great amount of their time practicing sports. Discuss the advantages and disadvantages of this. Use specific reasons and examples to support your answer.

5.A company has announced that it wishes to build a large factory near your community. Discuss the advantages and disadvantages of this new influence on your community. Do you support or oppose the factory? Explain your position.

 

آزمون های زبان

2544 بازدید

آزمون TOEFLآزمون بین المللی زبانآزمون تافلآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیتافلرایتینگ تافلزبانزبان انگلیسیسوالات رایتینگ تافلیادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *