دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

آزمون درس سی ام 504

example

meaning

word

number

Her paintings depict the lives of ordinary people in the last century.

Represent by drawing or painting; describe

تصویر کردن ، شرح دادن

Depict

1

a mortal injury/illness

Sure to die sometime; pertaining to man; deadly; pertaining to or causing death

فناپذیر ، مهلک ، کشنده

Mortal

2

a novel idea/suggestion

New; strange; a long story with characters and plot

نوین ، جدید ، رمان

Novel

3

The previous occupants were an Italian family.

Person in possession of a house, office, or position

ساکن ، مقیم

Occupant

4

He’s just been appointed as director of the publishing division.

Decide on; set a time or place; choose for a position; equip or furnish

منصوب کردن ، مقرر کردن

Appoint

5

Ellen moved to the French Quarter of our city.

Region; section; a place to live; to provide a place to live

محل سکونت ، اسکان دادن ، منطقه

quarter

6

This is the site of the accident.

Position or place (of anything)

محل

Site

7

Biblical quotes offer a unique opportunity for study.

Repeat exactly the words of another or a passage from a book; that is, something that is repeated exactly; give the price of; a quotation

نقل قول کردن ، قیمت دادن

Quote

8

Several verses of a religious nature were contained in the document.

A short division of a chapter in the Bible; a single line or a group of lines of poetry

آیه ، بیت

Verse

9

Kenny’s unruly behavior has nothing to do with his lack of morality.

The right or wrong of an action; virtue; a set of rules or principles of conduct

اخلاقیات ، اخلاقی بودن

Morality

10

A variety of animals once roamed our land.

Wander; go about with no special plan or aim

پرسه زدن

Roam

11

The magnet attracts the iron particles.

Draw to oneself; win the attention and liking of

جذب کردن

Attract

12

آزمون تعیین پیشرفت درس سی ام از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 12 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 12 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس سی ام کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2605 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس سی ام 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با 504

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *