بازی
 • دانلود کتاب The Game

 • بازی
 • نویسنده:
  جک لندن Jack London
 • زبان:
  انگلیسی English
 • فانگلیش:
  این کتاب برای سطح IELTS 6 به بالا مناسب است. متن روان و داستانی جذاب، شما را در تقویت زبان کمک می کند.
 • رده سنی:
  بزرگسال
 • ژانر:
  رمان ورزشی / بوکس
 • صفحات:
  39 صفحه
 • تاریخ انتشار:
  ژوئن 1905

Joe Fleming earns his livelihood as a sailmaker and supports his mother and sisters. He adds to his income by taking part in prize-fights at sporting clubs. He is due to be married to Genevieve, who works in the Silversteins’ candy shop. Joe agrees to give up “the game” but asks that Genevieve watch his last fight, on the eve of their wedding, and she reluctantly agrees. The story is told from Genevieve’s point of view

جو فلمینگ امرار معاش خود را به عنوان یک دریانورد کسب می‌کند و از مادر و خواهرانش حمایت می‌کند. او با شرکت در مسابقات باشگاه‌های ورزشی و جوایزشان به درآمد خود می‌افزاید. وی قرار است با ژنوویو که در شیرینی‌فروشی ‘Silversteins کار می‌کند، ازدواج کند. جو قبول می‌کند که “بازی” را رها کند اما از ژنوو می‌خواهد که آخرین مبارزه او را در آستانه عروسی، تماشا کند و او با اکراه موافقت می‌کند. داستان از دیدگاه ژنوو روایت می‌شود.


:An attractive part of the book

.The game of life is good, though all of life may be hurt, and though all lives lose the game in the end

فانگلیش+کتاب

2679 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیدانلود کتابزبانزبان انگلیسیکتابکتاب the gameکتاب the game از Jack Londonکتاب بازیکتاب بازی از جک لندنیادگیری زبان انکلیسی

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.