دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
آزمون درس هفدهم 504

آزمون درس هفدهم 504

 

example

meaning

word

number

They’re appealing for clothes and blankets to send to the devastated region.

attraction; interest; to urge; ask; request

1.علاقه 2.درخواست

appeal

1

It’s difficult to wean an addict off cocaine once they’re hooked.

One who cannot break away from a habit or practice; addicted, unable to break a habit

معتاد

addict

2

Buyers should be wary of hidden costs when purchasing their holiday.

On one’s guard against danger or trickery; cautious

مراقب

wary

3

Were you aware of the risks at the time?

Knowing; realizing

آگاه ، دانا

aware

4

Never take delight in someone’s personal misfortunes.

Bad luck

بد شانس

misfortune

5

I left the pub to avoid a fight.

Keep away from; keep out of the way of

اجتناب کردن

avoid

6

I think I must be coming down with flu – I’ve been feeling wretched all day.

Very unsatisfactory; miserable

بدبخت ، فلاکت بار

wretched

7

———–

Small barrel, usually holding less than ten gallons

بشکه ی کوچک

keg

8

This cream is supposed to help nourish your skin.

Make or keep alive and well, with food; feed; develop an attitude

تغذیه کردن

nourish

9

“There is no alternative,” she said in a harsh voice.

Rough to the touch, taste, eye, or ear; sharp

خشن ، نا ملایم

harsh

10

Police found a large/small quantity of drugs in his possession.

Amount

مقدار

quantity

11

Most people opt to have the operation.

choose or favor; select

انتخاب کردن

opt

12

 

آزمون تعیین پیشرفت درس هفدهم از 504 

این آزمون تعیین سطح شامل 11 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به دانش عمومی زبان انگلیسی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 11 است.

در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از میزان پیشرفت تقریبی خود از درس هفدهم کتاب 504 آگاه خواهید شد.

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.

آزمون های 504

2554 بازدید

آزمون 504آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زباندرس هفدهم 504زبانزبان انگلیسیکتاب 504یادگیری زبانیادگیری زبان با فانگلیش

Elham Vahdaniمشاهده نوشته ها

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی هستم و به این زبان بسیار علاقمندم.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *