reflexive-pronouns funglishapp

آموزش گرامر ضمایر انعکاسی در انگلیسی (Reflexive pronouns) همراه با بررسی مثال

ضمایر انعکاسی در انگلیسی (Reflexive pronouns) :

این مقاله در مورد ضمایر انعکاسی یا همان reflexive pronouns هست.

قبل از دیدن مثال‌ها و کاربرد این ضمایر بهتر است نگاهی به آن‌ها داشته باشیم.

Myself: خودم

Yourself: خودت

Himself: (خودش (مذکر

Herself: (خودش (مونث

Itself: (خودش (غیر انسان

Ourselves: خودمان

Yourselves: خودتان

Themselves: خودشان

1. از ضمایر انعکاسی هنگامی استفاده می‌کنیم که فاعل و مفعول جمله، یک شخص باشد.

مثال:

You need to take care of yourself with that cold.

تو باید از خودت در برابر سرما مراقبت کنی.

He is very egocentric. He always talks about himself.

اون خیلی خودپسند هست. همیشه داره در مورد خودش صحبت می کنه.

 

** دقت کنید که بعد از فعل های wash, shave, feel, relax, concentrate  از ضمایر انعکاسی استفاده نمی کنیم.

Not: relax yourself

2.بعد بسیاری از حروف اضافه، از ضمایر انعکاسی استفاده می کنیم.

مثال:

I managed to complete the crossword! I was really proud of myself.

من تونستم که جدول رو حل کنم. خیلی به خودم افتخار کردم.

**بعد از حروف اضافه مکان به جای استفاده از ضمار انعکاسی از ضمایر فاعلی استفاده می کنیم.

مثال:

She put the bag next to her on the seat.

Not: next to herself.

اون کیف رو کنار خودش روی صندلی گذاشت.

3. می‌توان از ضمایر انعکاسی برای تاکید بر روی فاعل جمله استفاده کرد.

مثال:

We decorate the house ourselves.

ما خودمون خونه رو تزئین کردیم.

4. اگر از by به همراه ضمیر انعکاسی استفاده شود، معنای تنها و تنهایی می‌دهد.

مثال:

I don’t feel very comfortable going to the movies by myself.

زیاد راحت نیستم که تنهایی به سینما بروم.

5. از each other و one another برای اعمال متقابل و دو جانبه استفاده می‌کنیم.

مثال:

My classmate and I don’t talk to each other anymore.

هم کلاسیم و من دیگه با هم صحبت نمی کنیم.

به این مثال توجه کنید.

They bought themselves some new shoes.

اون‌ها برای خودشان تعدادی کفش جدید خریدند. (یعنی شخص a برای خودش و شخص b هم برای خودش خریده است.)

They bought each other some new shoes.

اون‌ها برای همدیگر کفش جدید خریدند. (یعنی شخص a برای شخص b خریده و شخصb  برای شخص a خریده است.)

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

مطالب مرتبط

← ضمایر موصولی

ضمایر ملکی

← ضمایر فاعلی

← گرامر

تعامل دوطرفه

شما و نرم‌افزار برای یادگیری بهتر می‌تونین پارتنر هم باشین.

یادگیری رو با فانگلیش، هدفمند شروع کن!

از صفر تا بی‌نهایت، آموزش زبان‌انگلیسی در همه سطوح و تضمین مسیر رشد

گرامرمتوسط

8776 بازدید

Reflexive pronounsآموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیضمایر انعکاسیضمایر انعکاسی در انگلیسیگرامرگرامر زبانیادگیری زبانیادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم و علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف دارم.

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.