Participle clauses funglishapp

آموزش گرامر وجه وصفی فعل در زبان انگلیسی | Participle clauses

در این مقاله به بررسی گرامر وجه وصفی می‌پردازیم.

وجه‌های صفی از فعل ساخته می‌شوند و برای توصیف اسم، عبارت اسمی، فعل و یا عبارت فعلی به کار می‌روند و می‌توانند نقش قید یا صفت داشته باشند.

وجه‌های وصفی به ما کمک می‌کنند تا با استفاده از کلمات کمتر، منظورمان را بیان کنیم.

 

وجه‌های وصفی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. وجه وصفی حال (present participle)
  2. وجه وصفی گذشته (past participle)
  3. وجه وصفی کامل (perfect participle)

1. وجه وصفی حال (present participle)

با اضافه کردن ing به آخر فعل می‌توان وجه وصفی حال ساخت. وجه وصفی حال همیشه با ing پایان می‌یابد. این وجه وصفی می‌تواند به عنوان صفت به کار رود و در مورد اسم‌ها در جمله توضیح دهد.

مثال:

The winning athlete gets a trophy.

ورزشکار برنده، جایزه می‌گیرد.

(در این جا winning داره در مورد athlete توضیح می‌ده.)

We met a girl carrying a basket full of vegetables.

ما دختری رو دیدیم که سبدی پر از سبزیجات رو حمل می‌کرد.

Knocking at the door, he demanded admission.

در حالیکه داشت در می‌زد، اجازه می‌خواست.

2. وجه وصفی گذشته (past participle)

برای ساختن وجه وصفی گذشته از فعل‌های با قاعده، می‌توان به آخر آن‌ها ed اضافه کرد.

مثال:

Deceived by his friends, he commited the crime.

در حالیکه توسط دوستانش اغفال شده بود، مرتکب جرم شد.

برای ساختن وجه وصفی گذشته از فعل‌های بی قاعده ممکن است با «n , -d, -en, -t» پایان یابد.

مثال:

Swollen- burnt- hoped- broken.

بعضی از وجه‌های وصفی این گروه ممکن است به همان شکل اول باقی بمانند و تغییری نکنند.

مثل:

Cut- set

She placed the cut flowers in the vase.

اون گل‌های قطع شده را در گلدان گذاشت.

Driven by rain, we took shelter under a tree.

3. وجه وصفی کامل (perfect participle)

ترکیب having همراه با شکل سوم فعل وجه وصفی کامل را می‌سازد.

مثال:

Having rested for a while, we continued our journey.

بعد از کمی استراحت، سفرمان را ادامه دادیم.

عبارات وصفی (participle phrases) :

عبارات وصفی گروهی از وجه‌های وصفی هستند که همراه با کلمات دیگری در جمله به عنوان صفت عمل می‌کنند. معمولا عبارات وصفی در مورد فاعل جمله توضیح می‌دهند.

مثال :

Wearing his new suit, Bill went to work.

در حالیکه لباس جدیدش رو پوشیده بود، بیل به سرکار رفت.

Leaving the store, he hailed a taxi.

در حالیکه داشت فروشگاه رو ترک می‌کرد، یک تاکسی گرفت.

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

مطالب مرتبط

← پیشوند‌ها در زبان انگلیسی

← پسوند‌ها در زبان انگلیسی

 گرامر

تعامل دوطرفه

شما و نرم‌افزار برای یادگیری بهتر می‌تونین پارتنر هم باشین.

یادگیری رو با فانگلیش، هدفمند شروع کن!

از صفر تا بی‌نهایت، آموزش زبان‌انگلیسی در همه سطوح و تضمین مسیر رشد

گرامرمتوسط

23912 بازدید

Participle clausesآموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیگرامرگرامر زبانوجه وصفی فعلوجه وصفی فعل در زبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم و علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف دارم.

۱۴ دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.