no va none

تفاوت بین no و none در انگلیسی

تفاوت بین no و none 

هر دو کلمه فوق از لحاظ معنی در زبان فارسی یکسان هستند، هر دو در جملات مثبت بکار می‌روند و مفهوم منفی به جمله مثبت می دهند. تنها فرق آن‌ها این است که no صفت است و قبل از اسم می‌نشیند؛ در حالیکه none ضمیر بوده و بجای no و اسمی که دنبال آن می‌آید به کار می‌رود. مثال زیر مطلب را روشن خواهد کرد:

I wanted some cheese but there was no cheese in the house.

I wanted some cheese but there was none in the house.

مقداری پنیر می‎‌خواستم ولی در منزل هیچ پنیری پیدا نشد.(نبود.)

بعد از none می‌توان از حرف اضافه of و ضمیر مفعولی استفاده کرد. مثال:

None of them came.

هیچ‌کدام از آن‌ها نیامدند.

None of them is useful to us.

هیچ‌کدام از آنها برای ما مفید نیستند.

 

*کلمه none علاوه بر کاربردهای فوق معادل عبارت (به هیچ وجه=by no means) می‌باشد.

The salary which they pay me is none too high.

حقوقی که آن‌ها به من می‌پردازند به هیچ وجه خیلی زیاد نیست.

 

*کلمه  none of اگر با اسم قابل شمارش به کار رود اشاره به چند چیز یا شخص می‌کند، فعلی که با آن بکار می‌رود هم مفرد است و هم جمع.

None of the students is absent today.

هیچکدام از دانشجویان امروز غائب نیستند.

None of the students have come back yet.

None of the students has come back yet.

هیچ‌کدام از دانشجویان هنوز برنگشتند.

 

 

 

شما هم مثال‌هاتون با none و no رو برامون بنویسید.

 

اشتباهات رایج

3068 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاشتباه رایج انگلیسیاشتباهات رایج انگلیسیتفاوت بین no و noneزبانزبان انگلیسیفرق no و noneیادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم و علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف دارم.

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.