دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
انگلیسی و طبیعت

اصطلاحات انگلیسی مرتبط با طبیعت

لغات و اصطلاحات پر کاربرد در ارتباط با با طبیعت : 

 

سلام و درود دوباره به تو فانگلیشر حرفه ای. 

موضوع این هفته ی ما لغات پر کاربرد در ارتباط با با طبیعت و دنیای پیرامون هستش که باهم یاد می گیریم:

 

 

waterfall : آبشار

 

 river : رودخانه

 

آب : water

 

ماهی :fish

 

 mouth: دهانه


 shore : ساحل


 sluice : دریچه سد


 stream : نهر

 

waterside : کرانه

 

مسیر، راه : path

 

 estuary: مصب رود

 

 flood : طغیان کردن


 floodplain  :دشت سیلابی


ford : قسمت کم‌عمق آب

 

fork:  دوراهی


 freshwater: آب شیرین

 

 lakeside: کنار دریاچه


 levee : بند

 

  beach: ساحل 

 

 bridge : پل

 

canal : آبراه

 

 pier :اسکله

 

 rapids : تندآب

 

reservoir : آب‌انبار
 

riverbank : کناره رود


 rivulet : رود کوچک

 

mud: گل

 

caulis : ساقه 

 

ریشه : base

 

weir : سرریز


whirlpool : گرداب

 

مرکز طبیعت: Nature Center

 

خاک: soil

 

غنچه : bud

 

 course : مسیر


 culvert : زیرآبگذر


 current : (جریان (برق، آب و هوا


 dam : (سد (آب


 delta : (دلتا (جغرافیا


 deposit: رسوب کردن

 

downstream :به سمت پایین رود

 

 moat : خندق


 tarn :  دریاچه کوهستانی

 

tributary : شاخه فرعی رودخانه


 watercourse : آب‌گذر

 

bank : کناره رود

 

head : سرچشمه


lagoon: تالاب


 lake :دریاچه


  bend : پیچ

 

 bore: آبخیز

 

bottom : کف


 branch: شاخه 

 

branch :منشعب شدن


barrage : سد رودخانه‌ای

 

پرندگان : birds


گیاهان : plants

 

سنگ، صخره: rock

 

گلها : flowers


خورشید  : sun


آسمان:  sky


پستانداران : mammals

 

reptilians :خزندگان

 

amphibian :دوزیستان

 

worms : کرم ها 

 

حشرات : insects

 

درختان : trees

 

human: انسان

 

animals: حیوانات

 

لانه : nest

 

انگلیسی برای مشاغلکشاورزی و محیط زیست

3977 بازدید

funglishآموزش آنلاینآموزش رایگان زبانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاصطلاحات طبیعتزبانزبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

بهاره شیخمشاهده نوشته ها

فارغ تحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *