مکالمات کاربردی در هتل و هاستل به انگلیسی برای رزرو (بخش دوم)

hotel room funglish_app

مکالمات کاربردی در هتل و هاستل به انگلیسی برای رزرو (بخش دوم)

در مقاله قبلی با بخشی از فرآیند نحوه رزرو اتاق در هتل آشنا شدیم. در این مقاله به بررسی ادامه این فرآیند می‌پردازیم و با مکالمات این بخش آشنا می‌شیم.

بعد از این‌که تعداد اتاق و تعداد کل افراد را تعیین کردند، از شما می‌پرسند که شما چه نوع تختی را می‌خواهید.

آیا شما می‌خواهید یک تخت کینگ (بزرگترین سایز تخت دو نفره) ، یا دو تخت دو نفره در اتاق داشته باشید؟Would you like a single king size bed, or two double size beds in the room?
آیا یک تخت سایز کینگ خوب خواهد بود؟Will a single king size bed be ok?
ما فقط یک اتاق داریم که دارای دو تخت دونفره است.مشکلی نیست؟We only have a room with two double size beds. Will that be ok?
آیا اتاق سیگار می‌خواهید یا اتاق غیرسیگاری؟ (اتاق یکه در آن اجازه سیگار کشیدن دارید.)Do you want a smoking room or a non-smoking room?
من می‌خواهم یک اتاق جهت سیگار کشیدن داشته باشم.I would like a smoking room.
آیا می‌توانم اتاق غیرسیگاری داشته باشم؟Can I have a non-smoking room?
هر دو خوب است.Either is fine.
من ترجیحی (اولویتی) ندارم.I don't have a preference.

 

برای رزرو اتاق باید شماره کارت اعتباری خود را ارائه دهید.

آیا می‌توانم شماره کارت اعتباری بگیرم؟Can I get a credit card number?
آیا می‌توانم شماره کارت اعتباری شما را داشته باشم؟Can I have your credit card number?
شماره کارت اعتباری شما چیست؟What is your credit card number?

 

سرانجام، اون‌ها تمام اطلاعات را به شما بازگو می‌کنند.

 

Ok, Mr. Lee. I have one smoking room reserved for July 19th till July 22nd. The total comes to $256.78 after tax. If you need to cancel, please call us 24 hours before July 19th. Can I help you with anything else?

خب، آقای لی. من یک اتاق سیگار کشیدن برای 19 ژوئیه تا 22 ژوئیه رزرو کرده‌ام. پس از کسر مالیات مجموعاً 256.78 دلار می‌شود. در صورت لغو، لطفاً 24 ساعت قبل از 19 ژوئیه با ما تماس بگیرید. آیا می‌توانم در مورد هر چیز دیگری به شما کمک کنم؟

 

 

مطالب مرتبط

مکالمات کاربردی در هتل

پذیرش اتاق

رسیدن به هتل

انگلیسی در سفر

2474 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیانگلیسی در سفرجهانگردیرزرو اتاق در سفررزرو هتلزبانزبان انگلیسیسفرهاستلهتلیادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *