دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
generation gap funglish_app

بیان اختلاف سنی نسل‌ها به انگلیسی

فاصله سنی و اختلاف بین نسل جوان و امروزی و نسل قدیمی‌تر همیشه وجود داشته و داره. هر فردی دیدگاه خودش رو درمورد این موضوع داره. یکی از موضوعات رایج اسپیکنگ صحبت درمورد اختلاف سنی نسل‌هاست. یادگیری اصطلاحات مرتبط با این موضوع می‌تونه بهتون کمک کنه تا ارائه بهتری داشته باشید.

با ما تا انتهای مقاله همراه باشید. در این مقاله (تفاوت نسل‌ها) به بررسی نظرات افراد مسن درمورد افراد جوان‌ می‌پردازیم.

در مقاله قبلی……….

The old about the young

Young people get up to all sorts of things nowadays. Parents probably give in to them too much, and let them get away with things. But in general, they’re all right.

جوان‌ها امروزه همه کاری انجام می‌دهند. احتمالا والدین از جنگیدن با اون‌ها خسته شدن و دست کشیدن از این کار و اون‌ها رو تنبیه نمی‌کنند. اما د رکل، اون‌ها خوب هستند.

More and more young people still live off their parents in their late 20s and early 30s. They should be standing on their own two feet at that age.

تعداد جوانانی که برای تامین خورد و خوراک به والدینشون تا اواخر 20 سالگی و اوایل 30 سالگی تکیه می‌کنند داره بیشتر و بیشتر می‌شه. اون‌ها باید در اون سن روی پای خودشون بایستن.

I sometimes find it difficult to get through to young people. We seem to be worlds apart. Maybe I’m just behind the times.

من بعضی وقت‌ها برام سخت هست که منظورم رو به افراد جوان‌تر بفهمونم. انگار کاملا با هم فرق داریم. شاید من خیلی قدیمی هستم.

I never take offence when young people say old people are boring. I felt exactly the same when I was young.

من هیچ وقت ناراحت نمی‌شم وقتی جوان‌ترها می‌گن افراد مسن حوصله سربر هستند. من خودم هم همین حس رو داشتم وقتی جوان بودم.

generation gap funglishapp

در ادامه به بررسی معانی اصطلاحات به کار برده شده تفاوت نسل‌ها می‌پردازیم.

Get up to (sth) : do sth , especially sth you shouldn’t do.

انجام دادن کاری، مخصوصا کاری که اجازه انجام آن را ندارید.

Give in (to sb) : stop fighting or arguing with sb and accept you can’t win.

تسلیم شدن

Get away with sth: not be punished for sth you have done wrong.

تنبیه نشدن

More and more: in increasing numbers or at an increasing rate.

بیشتر و بیشتر

Live off sb: rely on sb else to provide you with food, money, etc.

گذراندن زندگی از قبال دیگری

Stand on your own two feet: not need the help of other people; live or act independently.

روی پای خود ایستادن

Get through to sb: make sb understand what you are trying to say.

فهماندن منظور خود به دیگری

Be worlds apart: be completely different in attitudes, opinions, etc.

کاملا متفاوت بودن

Behind the times: old fashioned in your ideas, methods, etc.

قدیمی بودن

Take offence (at sth) : feel upset or hurt (by sth).

ناراحت شدن، برخوردن

اصطلاحات کاربردی و افعال عبارتی

2700 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاختلاف سنی نسل ها به انگلیسیاختلاف نسل ها به انگلیسیاصطلاح به انگلیسیاصطلاحات انگلیسیاصطلاحات انگلیسی به فارسیاصطلاحات فارسی به انگلیسی ترجمهپیر و جوان به انگلیسیترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسیزبانزبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *