دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی
economy-funglish_app

اصطلاحات مربوط به اقتصاد

این روزها به خاطر کرونا خیلی از کشورها دچار بحران اقتصادی شدند. شرکت‌های بزرگ کسب و کارشون تعطیل شده یا نیروهای خودشون‌رو تعدیل کردند. بحث‌های اقتصادی همیشه جزو بحث‌های داغ جامعه‌ست و دونستن و یاد گرفتن لغات مربوط به اقتصاد می‌تونه خیلی کمک‌کننده باشه، هم توی مقالات علمی و اخبارها و هم بحث‌های روزانه.

امروز لیستی از اصطلاحات مربوط به اقتصاد‌ رو با هم بررسی می‌کنیم. به مکالمه زیر توجه کنید.

 

A: Do you really think Vietnam is back on the track? Sounds they’ve had a problem on attracting investment lately.

A: آیا واقعاً فکر می‌کنید ویتنام دوباره به جایگاه خود برگشته است؟ به نظر می‌رسد آن‌ها اخیراً در جذب سرمایه مشکلی داشته اند.

B: well, I think the level of investment is bound back they have taken a lot of steps in the right direction since the recession hit.

B: خب، من فکر می‌کنم سطح سرمایه‌گذاری محدود است، آن‌ها از زمان رسیدن به رکود اقتصادی گام‌های زیادی را در مسیر درست برداشته اند.

A: play steps in the right direction, do you mean the government policy shifts?

A: گام‌ها را در مسیر درست بازی کنید، منظور شما تغییر سیاست‌های دولت است؟

B: yes, exactly.

B: بله، دقیقاً.

 

در ادامه به بررسی هر کدوم از این اصطلاحات می‌پردازیم.

Attracts investment: it is appealing to people or companies with money to invest. A healthy economy or company can usually attract a lot of investment.

جذب سرمایه از مردم یا شرکت‌ها

Bounds back: become healthy

برگشت به اقتصاد سالم

Recession hit: recession occur

رخداد رکود اقتصادی

Steps in the right direction: positive changes

تغییرات مثبت

Policy shifts: official plans by governments changes

تغییر برنامه‌های دولت

برای دیدن لغات مرتبط با اقتصاد، اینجا کلیک کن.

economy-phrase-funglish_app

The Central Banks and Finance ministers are trying to decide whether to inject more money into the financial markets (places where stocks or commodities for example are bought and sold).

وزیران بانک‌های مرکزی و دارایی در تلاشند تا تصمیم بگیرند که آیا پول بیشتری به بازارهای مالی (مکان‌هایی که سهام یا کالاها برای مثال خرید و فروش می‌شوند) تزریق کنند یا نه.

Many countries are now in an economic recession. Apart from the credit crunch, there are other signs of a downturn, such as rising inflation and an increased cost of living. Governments often respond by cutting interest rates (to bring down the rate of inflation).

اکنون بسیاری از کشورها در رکود اقتصادی به سر می‌برند. به غیر از تنگنای اعتباری، نشانه‌های دیگری از رکود وجود دارد، مانند افزایش تورم و افزایش هزینه‌های زندگی. دولت‌ها اغلب با کاهش نرخ بهره (برای پایین آوردن نرخ تورم) به آن واکنش نشان می‌دهند.

To compound the misery (=make things worse), falling house prices mean some homeowners face negative equity (when your house is worth less than what you originally paid for it).

برای تشدید بدبختی (=بدترکردن اوضاع)، کاهش قیمت خانه به معنای آن است که برخی از صاحبان خانه با دارایی منفی روبرو می‌شوند (وقتی خانه شما کمتر از آنچه در ابتدا برای آن پرداخت کرده‌اید، ارزش دارد).

Overall, the forecast is pessimistic or gloomy.

به طور کلی، پیش بینی بدبینانه یا غم‌انگیز است.

 

Increased cost of living: افزایش هزینه‌های زندگی

Cutting interest rates: کاهش نرخ بهره

Bring down the rate of inflation: پایین آوردن نرخ تورم

Compound the misery: بدتر کردن اوضاع

شما بهمون بگید نظرتون درمورد سرمایه‌گذاری چیه؟باهاش موافقید یا نه؟

 

اداری و مالیانگلیسی برای مشاغل

2506 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیاصطلاح به انگلیسیاصطلاحات اقتصادی به انگلیسیاصطلاحات انگلیسیاصطلاحات انگلیسی به فارسیاصطلاحات فارسی به انگلیسی ترجمهاقتصاداقتصاد به انگلیسیترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسیزبانزبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *