دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

معرفی کتاب Didn’t see that coming از Rachel Hollis | دانلود PDF کتاب انگلیسی

انتظار اینو نداشتم
 • دانلود کتاب Didn't see that coming

 • انتظار اینو نداشتم
 • نویسنده:
  ریچل هالیس Rachel Hollis
 • زبان:
  انگلیسی English
 • فانگلیش:
  مناسب برای سطح IELTS 6 به بالا
 • رده سنی:
  نوجوانان و بزرگسالان
 • ژانر:
  خودشناسی، خودیاری
 • صفحات:
  119 صفحه
 • تاریخ انتشار:
  September 29, 2020

As Rachel writes, it is up to you how you come through your pain you can come through changed for the better, having learned and grown, or  stuck in place where your identity becomes rooted in what hurt you. With humor, honesty and true-life stories, in Didn’t See that Coming from Rachel Hollis shares how to embrace the difficult moments in life for the learning experiences they are

همانطور که راشل می نویسد، این به شما بستگی دارد که چگونه درد خود را تحمل کنید. می توانید تغییرات بهتر، با آموختن و رشد، یا در جایی که هویت شما ریشه  میگیرد در آنچه که شما را آزار می دهد ، ایجاد کنید. با شوخ طبعی ، صداقت و داستان های زندگی واقعی ، در “انتظار اینو داشتم از راشل هالیس” به اشتراک می گذارد که چگونه لحظات دشوار زندگی را برای تجربیات یادگیری خود در آغوش بگیریم.


:An attractive part of the book

We are only ever in control of ourselves and our actions in the moment. That statement holds utter limitation or ultimate opportunity, and the only thing that will decide which way it lands in your life is how you choose to view those words

فانگلیش+کتاب

2610 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیدانلود کتابزبانزبان انگلیسیکتابیادگیری زبان انگلیسی

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *