شیمی

لغات انگلیسی رشته شیمی

سلام فانگلیشر های گرامی. امیدوارم هفته عالی پیش رو داشته باشین. موضوع امروز ما شیمی و لغات مربوط به این رشته ی شیرین و جذاب هست. امیدوارم مجموعه ی شیمی براتون مفید واقع بشه. همچنین شما میتونین لغات مربوط به محیط زیست رو با یک کلیک مشاهده کنین. هر هفته با یک مجموعه ناب و جذاب کنار تون هستیم

 لغات مهندسي شيمی

 

chemistry:  شیمی‎

Chemical:  شیمیایی

reaction:  واکنش

process: فرایند

adsorption: جذب

oxidation:   اکسایش

Advanced:  پیشرفته

treatment:   تصفیه

aeration:  هوادهی

affinity: میل ترکیبی

reactor:  راکتور

‎bioactive: زیست‌فعال‌شونده

antibiotic:  انتی بیوتیک

neutralization: خنثی‌سازی

flux:  جریان،ریزش

crystallization: تبلور

extraction: استخراج

resistant:  مقاوم

decomposition:  تجزيه

temperature: دما

antisolvent:   ضد حلال

Basic chemicals:  مواد شیمیایی پایه

basicity:  خاصیت بازی و قلیایی

batch reactor:  راکتور ناپیوسته

interaction:  برهم کنش

bioaccumulation:  تجمع زیستی

molecules:  مولکول ها

detectors:   شناساگرها

Condensation:   تراکم

casting solution:   ریخته گری محلول

catalytic: کاتاليستي

oxidation:  اکسيداسيون

catalyzer: کاتالیزور

cathodic chamber:  محفظه کاتدی

centrifuge:  سانتریفیوژ

chemical absorption:  جذب شیمیایی

methods: روش ها

emulsification: امولسیون

chemical synthesis:  سنتز شيميايي

dissolution test:  تست انحلال

Distillation : تقطير

distillation device: دستگاه تقطیر

double-junction electrode: الکترود دو اتصال

standards:  استانداردها

drag coefficient: ضریب مقاومت

Solution: محلول

electrochemical process: فرایند الکتروشیمیایی

electromagnetic field:  میدان الکترومغناطیس

electron beam scanner:  پویشگر پرتوی الکترونی

Electrosorb:  جذب الکتریکی

empirical data: داده های تجربی

entrainer: بهبود دهنده حلالیت

environmental chamber: محفظه محیطی

enzyme amylase: آنزیم آمیلاز

Enzyme immobiliza :تثبیت آنزیم

Enzyme loading: بارگزاري آنزيم

enzymic hydrolysis : هیدرولیز آنزیمی

equilibrium condition:  شرط تعادل

Exhaust system:  سیستم خنک کننده

exothermical:  گرمازا

experimental data:  داده های تجربی

fatty acid:  اسيد چرب

fermentation: تخمیر

dipolar: دوقطبی

Absolute humidity:  رطوبت مطلق

absorption capacity:ظرفیت جذب

Absorption rate: سرعت جذب

Accumulation factor: ضریب تجمع

Acentric factor : ضریب بی مرکزی

acicular :  سوزنی شکل

acid hydrolysis:   هیدرولیز اسیدی

acid rain :  باران اسیدی

acid washing:  اسيد شويي

activated carbon:   کربن فعال

constant :  ثابت

daughter polymer:   پلیمر فرعی

decilication:   سیلیس زدایی

fractionation: جزء به جزء کردن

fractionator: تفکیک کننده

antifungi:  ضد قارچ

free volumes:  حجم هاي خالي

fugacity:  فوگاسیته

Fluid catalytic cracking: شکافت کاتالیستی سیالی

fluid loss: عصاره سیال

defibrillation: متوقف کردن فیبریلاسیون‏‏

آموزشی و فرهنگی هنریانگلیسی برای مشاغل

2583 بازدید

funglishآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیتدریس لغات زبان انگلیسیرشته شیمیزبانزبان انگلیسیشیمیعناصر شیمیفانگلیشلغات تخصصیمواد شیمیایییادگیرییادگیری زبان انگلیسییادگیری لغات

بهاره شیخمشاهده نوشته ها

فارغ تحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *