Causative clauses funglishapp

آموزش گرامر جملات سببی در زبان انگلیسی همراه با بررسی مثال | Causative clauses

این مقاله در مورد جملات سببی در انگلیسی یا همون Causative clauses هست. در جملات سببی فرد، خود، کاری را انجام نمی‌دهد. بلکه، سبب انجام شدن آن شده است و شخص دیگری آن کار را برای او انجام داده است. یعنی از شخصی خواسته است که آن کار را برای او انجام دهد.

این گرامر ساختار مجهول دارد.

طرز ساخت:

Have/get + object + pp

مثال:

I have my car repaired.

ماشینم رو دادم تعمیر کنند. (در این جا فرد با تحویل دادن ماشین خود سبب، تعمیر شدن آن شده است. اما تعمیرکار مجهول است.)

I will get this letter typed.

می‌دم این نامه رو تایپ کنند.

John has his hair cut.

جان موهاش رو کوتاه کرده. (رفته موهاش رو کوتاه کرده.)

Where can I get my resume printed?

کجا می‌توانم رزومه‌ام را بدهم پرینت بگیرند؟

I need to have my clothes dry-cleaned.

من نیاز دارم که لباس‌هایم را به خشک‌شویی بدهم.

 

وقتی بعد از get یا have نام کننده کار گفته شود (حالت معلوم) برای این می‌توان طبق الگو‌های زیر عمل کرد.

Have + subject + base form

Get + subject + infinitive

مثال:

I had a mechanic fix my car.

پیش یک مکانیک برای تعمیر ماشین رفتم. (ماشینم رو دادم مکانیک درست کنه)

Let’s have him go over some difficult points.

بیاید او را وادار کنیم که بعضی از نکات سخت را مرور کند.

I plan to have a friend practice with me.

برنامه دارم که دوستم با من تمرین کند.

I got a mechanic to fix my car.

پیش یک مکانیک برای تعمیر ماشین رفتم. (ماشینم رو دادم مکانیک درست کنه.)

We can get John to take us to the cinema.

می‌تونیم از جان بخواهیم که ما رو به سینما ببره.

 

 

 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه.

 

مطالب مرتبط

 افعال modal در انگلیسی

← narrative tenses در انگلیسی

افعال modal برای نتیجه گیری

← گرامر

پیشرفتهگرامر

3445 بازدید

آموزش آنلاینآموزش رایگانآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیجملات سببی در انگلیسیجملات سببی در زبان انگلیسیزبانزبان انگلیسیگرامرگرامر زباننرم افزار زبانیادگیری زبان انگلیسی

فرهت سادات فیروزهAuthor posts

Avatar for فرهت سادات فیروزه

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم و علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف دارم.

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.