دانلود فانگلیش به سطحی که می‌خوای می‌رسی

معرفی انواع نمودار های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

writing task 1

معرفی انواع نمودار های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک

معرفی انواع نمودار های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک :

سلام دوستان. در این مقاله به بررسی انواع نمودار های رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک می پردازیم. در مقاله قبلی به بررسی پاراگراف ها و نکات کلی تسک 1 پرداختیم.

گراف خطی :

گراف ها در تسک 1 آیلتس آکادمیک به شکل خطی ( line graph ) هستند. این گراف ها می توانند تک متغیر و یا چند متغیر داشته باشند.

با توجه به آزمون ها، معمولا نمودار تک متغیر داده نمی شود و اکثر نمودار های داده شده 2 تا 3 متغییر دارند. اطلاعات روی 1 یا چند خط داده می شوند و محور های افقی و عمودی به ما می گویند که چه اطلاعاتی داریم.

مثال :

.You should spend about 20 minutes on this task

.The line graph shows thefts per thousand vehicles in four countries between 1990 and 1999

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

 

line graph

line graph

چارت ها :

اطلاعات ممکن است به صورت چارت نمایش داده شوند. چارت ها 2 دسته اند:

1.میله ای(bar chart)

2.دایره ای (pie chart )

 

نمودار میله ای:

در این نمودار ها داده ها به صورت میله ای ارائه می شوند. این نمودار ها دارای خطوط افقی و عمودی هستند که اطلاعات را نمایش می دهند.

مثال :

Gross Domestic Product in the UK

.You should spend about 20 minutes on this task

.The chart shows components of GDP in the UK from 1992 to 2000

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

bar chart

bar chart

نمودار دایره ای:

در این نمودار اطلاعات به صورت درصدی نمایش داده می شوند.

مثال :

.You should spend about 20 minutes on this task

.The pie charts show the main reasons for migration to and from the UK in 2007

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

pie chart

pie chart

جدول ها :

تفاوتی که جدول ها با نمودار ها دارند در این است که برخلاف موارد قبلی اطلاعات را به صورت تصویری ارائه نمی دهند. بلکه آن ها را به صورت عدد نمایش می دهند.

مثال :

Task 1 Table

.You should spend about 20 minutes on this task

.The table shows the Proportions of Pupils Attending Four Secondary School Types Between Between 2000 and 2009

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

Secondary School Attendance

 2009

2005

 2000

10%11%12%Specialist Schools
12%19%24%Grammar Schools
20%38%52%Voluntary-controlled  Schools

58%

32%12%

Community Schools

فرآیند ها ( پروسه ها) :

فرآیند ها همان طور که از اسمشان پیداست مراحل انجام کاری از ابتدا تا پایان و یا از ورودی تا خروجی را نشان می دهند. می توان پروسه ها را چرخه یا سیکل نیز نامید.

مثال :

IELTS Writing Task 1

.You should spend about 20 minutes on this task

.The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry

.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

.Write at least 150 words

process

process

 

نقشه ها :

در بحث نقشه ها، یا تغییرات یک نقشه در طول زمان بررسی شده و یا 2 نقطه از یک نقشه با یکدیگر مقایسه می شوند.

ممکن است تصویری از جغرافیای یک منطقه داده شود. سوال مرتبط ممکن است به 2 صورت مطرح شود :

1.ممکن است یک مکان را در 2 موقعیت زمانی مختلف، قبل و بعد از تغییر نشان دهد و بخواهند که آن را توصیف کنیم.

2.ممکن است 2 نقطه را از روی نقشه انتخاب کنند و بخواهند که آن 2 را مقایسه کنیم.

اصطلاحاتی برای توصیف بهتر نمودار ها و گراف ها :

برای توصیف هر چه بهتر و دقیق تر نمودار ها شما می توانید از فعل ها، عبارات، قید ها، صفات و اسم هایی که در زیر به آن ها اشاره می کنیم استفاده کنید.

              Nouns        Verbs                      Phrases        Adverbs       Adjectives

A rise

An increase

A surge

A growth

A peak

A fluctuation

A variation

A period of stability

A plateau

A fall

A decrease

A decline

A dip

 

 

 

 

To rise

To increase

To surge

To grow

To peak

To fluctuation

To vary

To fall

To plunge

To decline

To decrease

To dive

To dip

 

To show an upward trend

To show a downward trend

To hit the highest point

To hit the lowest point

To reach a peak

To show some fluctuation

To fluctuate wildly

To remain stable

To remain static

To remain unchanged

To stay constant

To reach a plateau

To level off

To flatten out

The highest

The lowest

The second highest

Compared to

Compared with

Relative to

 

 

 

 

Sharply

Suddenly

Rapidly

Abruptly

Dramatically

Significantly

Steadily

Considerably

Markedly

Slightly

Gently

Gradually

Wildly

 

 

 

 

Sharp

Sudden

Rapid

Abrupt

Dramatic

Significant

Steady

Considerable

Marked

Slight

Gentle

Gradual

Steep

 

 

آزمون های زبان

2736 بازدید

آزمون بین المللی زبانآموزش آنلاینآموزش زبانآموزش زبان انگلیسیآیلتسآیلتس آکادمیکتسک 1 رایتینگ آیلتسزبانزبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

فرهت فیروزهمشاهده نوشته ها

سلام فرهت هستم. مدرس زبان انگلیسی و مترجم و نویسنده! در کنار این‌ها، دانشجوی رشته‌ی علوم آزمایشگاهی هم هستم که علاقه‌ی شدیدی به کشف چیز‌های مختلف داره.

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *