شب های روشن و چند داستان دیگر
 • دانلود کتاب White Nights And The Other Story

 • شب های روشن و چند داستان دیگر
 • نویسنده:
  فیودور داستایفسکی Fyodor Dostoevsky
 • زبان:
  انگلیسی English
 • فانگلیش:
  مناسب برای IELTS 6
 • رده سنی:
  نوجوانان و بزرگسالان
 • ژانر:
  داستان های روسی
 • صفحات:
  295 صفحه
 • تاریخ انتشار:
  1957

White Nights” is a short story by Fyodor Dostoevsky, originally published in 1848, early in the writer’s career”

Like many of Dostoevsky’s stories, “White Nights” is told in the first person by a nameless narrator. The narrator is a young man living in Saint Petersburg who suffers from loneliness. He gets to know and falls in love with a young woman, but the love remains unrequited as the woman misses her lover, with whom she is finally reunited

“شب های سفید” داستانی کوتاه از فیودور داستایوسکی است که در اوایل کار نویسنده در سال 1848 منتشر شد.

“شب های سفید” مانند بسیاری از داستان های داستایوسکی، توسط راوی بی نام در اول شخص روایت می شود. راوی جوانی است که در سن پترزبورگ زندگی می کند و از تنهایی رنج می برد. او یک زن جوان را می شناسد و عاشق او می شود، اما عشق بی پاسخ باقی می ماند زیرا زن دلتنگ معشوق خود می شود که سرانجام هم با او دوباره پیوند می خورد.


:An attractive part of the book

And one asks oneself where are one’s dreams. And one shakes one’s head and says how rapidly the years fly by! And again one asks oneself what has one done with one’s years. Where have you buried your best days? Have you buried your best days? Have you lived or not

فانگلیش+کتاب

2720 بازدید

آموزش زبانآموزش زبان انگلیسیدانلود کتابزبانزبان انگلیسییادگیری زبان انگلیسی

بدون دیدگاه

در بحث پیرامون مقاله شرکت کنید.